Rubriky
Soutěže a olympiády

Soutěž Matematický klokan 2014 proběhne 21. března 2014

Soutěž bude zahájena v pátek 21. března 2014 v 7:25 hod. v kinosále, na zpracování příkladů je 75 minut, bez použití kalkulaček a tabulek.

Soutěží se ve dvou kategoriích:
● Junior – 1. a 2. roč.,
● Student – 3. a 4. roč.

Z první vyučovací hodiny budou studenti uvolněni.

Zájemci mají možnost se přihlásit v kabinetě matematiky, nejpozději ve středu 19.3.2014 ve 14:15 hod.