Rubriky
Akce školy

TechnoDays 2014

Od čtvrtka 24. do soboty 26.dubna 2014 můžete navštívit  2. ročník veletrhu TECHNODAYS  v Městském divadle v Chomutově, kde se prezentuje se svou expozicí i naše škola.

» FOTOGALERIE


Cílem akce, která je součástí projektu financovaného v rámci Fondu malých projektů „Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“, je:
• seznámit žáky 6. až 9. tříd základních škol, středních škol, rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem • přiblížit jim provázanost nabízených učebních oborů s konkrétní poptávkou firem na trhu práce • odbourat předsudky široké veřejnosti vůči technickým oborům a řemeslům a představit je jako moderní povolání s budoucností

Na akci se budou prezentovat firmy v oblastech: dřevozpracující, hornictví, hydraulika, elektrotechnika, energetika, strojírenství, stavebnictví, pozemní stavitelství a automobilní (Ústecký a Karlovarský kraj).