Rubriky
Akce školy

Fyzika všemi smysly

Podle plánu přijeli 20.května 2014 do naší školy doktorandi z Karlovy Univerzity v Praze a žákům prvních ročníků předvedli svou fyzikální show nazvanou „Všemi smysly“. V hodinu a půl trvajícím programu prezentovali žákům řadu pokusů a ukázek, které byly tematicky zaměřeny na jednotlivé smysly. Na úvod předvedli několik ukázek zaměřených na zrak, včetně ukázky elektronického mikroskopu. Potom následovaly pokusy zaměřené na další smyslové orgány, přičemž několika pokusů se zúčastnili i samotní žáci.

» FOTOGALERIE

Některé výsledky předvedených pokusů dokonce vyloudily kyselé výrazy ve tvářích figurantů, k potěše a veselí zbývajících žáků. Zajímavé byly nepochybně pokusy zaměřené na sluch, kdy si žáci zahráli na různě upravené trubice, a také si otestovali svůj práh slyšitelnosti tónů. Všichni žáci a přítomní pedagogové si potom vyzkoušeli své síly pomocí siloměru. Zájem budily  také další fyzikální ukázky, například auto jezdící po stěně (podtlak) a  zcela určitě i  závěrečná, nejatraktivnější ukázka fungování raketového pohonu. Vyhrazená hodina a půl uběhla jako voda a odměnou pro naše hosty byl závěrečný potlesk žáků, kteří tím dali jasně najevo, že se jim tato akce líbila. I ze strany pedagogů je kladně hodnocena a tak se příští „prváci“ zřejmě dočkají její reprízy.

Příspěvek zpracoval Ing. Jan Hartman