Rubriky
Exkurze

Vědecký jarmark 2014

Dne 10. září se v Praze uskutečnil 2. ročník Vědeckého jarmarku, kterého se zúčastnily třídy 2C a S3. Organizátory akce je společnost VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. ve spolupráci s VŠCHT , ČVUT a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR. Cílem bylo přiblížit vědu žákům základních a středních škol. Fakulty výše jmenovaných vysokých škol, ale také zájmové organizace a subjekty komerční sféry ve svých interaktivních stáncích předváděly praktický význam studia vědy a hlavně využití a uplatnění tohoto typ vzdělání v budoucím životě.

» FOTOGALERIE

Připravila Ing. Weinfurterová Eva