Rubriky
Akce školy

Divadelní představení v Mostě

Dne 11. listopadu všichni žáci 3. ročníků zhlédli divadelní představení na Malé scéně v mosteckém divadle Osudy dobrého vojáka Švejka.
Musíme všechny účastníky pochválit za hojnou účast, vhodné společenské oblečení i slušné chování nejen při samotném představení.
Haškův Švejk byl Michalem Pětíkem zdramatizován velmi hezky, žáci se po celou dobu představení bavili vtipnými texty v obecné češtině, kdy herci nejednou zavítali i do samotného publika. Celé představení bylo také vhodně a výstižně doplněno dobovými písněmi.
Ještě jednou děkujeme všem za účast a těšíme se na další představení třeba i s Klubem mladého diváka.