Rubriky
Akce školy

Připomenutí historických výročí

Žáci naší školy si v uplynulých dnech připomněli několik významných historických mezníků moderních dějin.
Mimo jiné i v době svého volna se aktivně zúčastnili pietních aktů u příležitosti vzniku ČSR (28. 10.) a pádu komunismu (17. 11.).
Položením květin také uctili 11. 11. památku Dne válečných veteránů.

» FOTOGALERIE

U příležitosti 25. výročí Sametové revoluce se pro žáky všech druhých ročníků uskutečnila beseda s panem Pavlem Pabiánem, který se žákům snažil i na svých životních osudech přiblížit, jak se žilo obyčejným lidem v době socialismu.
Všem účastníků patří poděkování za příkladnou reprezentaci školy.