Rubriky
Akce školy

Den otevřených dveří

Dne 17. 1. 2015 jsme pro zájemce o studium na naší škole uspořádali den otevřených dveří. Nejprve si návštěvníci vyslechli úvodní informace o přijímacím řízení a o průběhu vzdělávání na SPŠ a VOŠ Chomutov.

» FOTOGALERIE

Prohlédli si odborné učebny a laboratoře a v součinnosti s našimi studenty si vyzkoušeli ovládat některé stroje a přístroje v demonstračních úlohách. Poté následovala téměř dvouhodinová prohlídka školy s našimi žáky jako průvodci. K nahlédnutí byly laboratoře automatizace, mikroprocesorové techniky, strojní, elektrických strojů a elektrických měření. Dále učebny výpočetní techniky, CAD, audio učebna , jazykové učebny a prostory dílen – praktického vyučování. V uvedených učebnách byly k dispozici i vyučující odborných a všeobecných předmětů. Součástí prohlídky byli i ukázky vlastních projektů žáků (především z 2. B).
Všem, kteří si na nás dnes udělali čas a přišli se k nám podívat, velice děkuji za jejich projevený zájem. Také mnohokrát děkuji žákům, kteří se spolu s námi – vyučujícími podíleli na organizaci dne otevřených dveří a pomáhají nám prezentovat naši školu.

Ing. Vlasta Galuszková
zástupce ředitele
SPŠ a VOŠ Chomutov

foto Jindřich Richter (2.B)