Rubriky
Nezařazené

Didaktické testy

Blahopřejeme našim maturantům k úspěšnému složení didaktických testů. I když se v médiích objevují informace o velmi těžkých a nezvládnutelných didaktických testech, naši maturanti je zvládli perfektně. Neúspěšný byl pouze jeden maturant z matematiky a jeden maturant z českého jazyka a literatury. To je v celkovém množství maturantů opravdu mizivé procento. Poděkování samozřejmě patří i našim pedagogům, kteří žáky tak výborně připravili navzdory pandemickému období.

Děkuji za zodpovědný přístup všech.

Ing. Vlasta Galuszková

Rubriky
Výuka

Střípky z výuky

Od 26. 4. 2021 se na naší škole rozběhla praktická výuka prezenční formou. Jde o výuku, která se velmi obtížně učí distančně, ale naši žáci se s tím poprali se ctí. Naučili se vytvářet modely a ovládat 3D tiskárnu pouze imaginárně, ale jakmile se vrátili do školy, věděli co, kde, jak, kam a hned se chopili výroby modelů. Zhlédněte, co se jim podařilo vytvořit ke dni matek, ke dni otců, k testování na Covid-19 nebo jen tak pro radost.

3D tisk ke Dni matek

Zároveň postupně tvoříme a montujeme robota Matyldu. Už jí je pěkný kousek.

Matylda – torzo
Rubriky
Nástěnka

Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

Z nařízení (viz. příloha) plyne realizace vzdělávání distanční formou v období 5. – 18. 10. 2020, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Nezbytné praktické tematické celky budou realizovány prezenčně (fyzickou účastí žáka na vzdělávání v budově školy). K této realizaci bude žák vyzván vyučujícím.

Distanční výuka, vč. prezenčních praktických tematických celků, probíhá dle rozvrhu a je povinná. Při neúčasti žák doloží důvod neúčasti (např. zdravotní).

Ke komunikaci budou využity především on-line systémy: Teams, Bakalář, školní email, Moodle apod.

Ing. Jan Lacina, ředitel

Rubriky
Očima kantorů

Další vzdělávání našich pedagogů

Zatím co žáci a studenti si užívají plnými doušky prázdninového volna, někteří naši učitelé se v tomto čase věnují svému dalšímu vzdělávání. Ne jinak je tomu i v tomto roce. V Moravských Kopanicích se v srpnu konal již desátý ročník Letní školy moderních učitelů. Partnerem tohoto týdenního školení je firma Microsoft a celý program je koncipován na využívání moderních technologií ve výuce.

Je celkem logické, že v letošním roce, v důsledku krize zaviněné Covid-19, byl program zaměřen především na technologie podporující distanční výuku. Ale v týdnu se našel prostor i na další zajímavé prezentace, ať už z oblasti robotiky, virtuální reality a další. Po celý týden probíhaly souběžně vždy tři různé prezentace, takže každý účastník si vždy našel právě to, o co měl největší zájem.

Za naši školu se tohoto školení zúčastnil již tradičně Ing. Jan Hartman. Ten také v průběhu školení obhájil certifikaci MIEE (Microsoft Innovative Educator Expert) a tak je i naše škola zastoupena v celosvětovém seznamu těchto učitelů. Zároveň SPŠ a VOŠ Chomutov získala prostřednictvím našeho učitele přístup k zajímavým novinkám a technologiím nejen od firmy Microsoft, které zcela určitě uplatníme jak ve výuce, tak i v naší praxi.

Ing. Vlasta Galuszková

Rubriky
Oznámení

Organizace vzdělávání červen 2020

Organizace vzdělávání červen 2020

Dokument bude týdně aktualizován.

OrganizacePozn.
1.B3H – individuální příprava k Absolutoriu

4. roč. – DT

1. – 3. roč. – online vzdělávání dle rozvrhu
Zadavatelé DT nerealizují výuku online
2.B3H – individuální příprava k Absolutoriu

4. roč. – DT

1. – 3. roč. – online vzdělávání dle rozvrhu
Zadavatelé DT nerealizují výuku online
3.B3H – individuální příprava k Absolutoriu

4. roč. – individuální příprava

1. – 3. roč. – online vzdělávání + praktické vyučování fyzicky dle rozvrhu
4.B3H – individuální příprava k Absolutoriu

4. roč. – individuální příprava

1. – 3. roč. – online vzdělávání + praktické vyučování fyzicky dle rozvrhu
5.B3H – individuální příprava k Absolutoriu

4. roč. – praktická MZ E4/individuální příprava

1. – 3. roč. – online vzdělávání + praktické vyučování fyzicky dle rozvrhu
Místopředseda, TU, zkoušející, přísedící PMZ nerealizují výuku online
8.B3H – individuální příprava k Absolutoriu

4. roč. – individuální příprava k MZ

1. – 3. roč. – online vzdělávání

Přijímací zkoušky
Zadavatelé PZ nerealizují výuku online
9.B3H – individuální příprava k Absolutoriu

4. roč. – praktická MZ V4/individuální příprava

1. – 3. roč. – online vzdělávání + praktické vyučování fyzicky dle rozvrhu
Místopředseda, TU, zkoušející, přísedící PMZ nerealizují výuku online
10.B3H – individuální příprava k Absolutoriu

4. roč. – praktická MZ TM4/individuální příprava

1. – 3. roč. – online vzdělávání + praktické vyučování fyzicky dle rozvrhu
Místopředseda, TU, zkoušející, přísedící PMZ nerealizují výuku online
11.B3H – individuální příprava k Absolutoriu

4. roč. – praktická MZ A4/individuální příprava

1. – 3. roč. – online vzdělávání + praktické vyučování fyzicky dle rozvrhu
Místopředseda, TU, zkoušející, přísedící PMZ nerealizují výuku online
12.B3H – Absolutorium

4. roč. – praktická MZ S4/individuální příprava

1. – 3. roč. – online vzdělávání + praktické vyučování fyzicky dle rozvrhu
Členové zkušební komise ABS nerealizují výuku online. Místopředseda, TU, zkoušející, přísedící PMZ nerealizují výuku online
15. – 19.4. roč. MZ

2. – 3. roč. praxe ve firmách/škole (fyzicky)

1. roč. online vzdělávání + praktické vyučování fyzicky dle rozvrhu
Členové zkušební komise MZ nerealizují výuku online
22. – 26.4. roč. MZ

2. – 3. roč. Praxe ve firmách/škole (fyzicky)

1. roč. online vzdělávání + praktické vyučování fyzicky dle rozvrhu
Členové zkušební komise MZ nerealizují výuku online
29.1. – 3. roč. skupinové třídnické hodinyOrganizují TU
30.1. – 3. roč. skupinové třídnické hodinyOrganizují TU

Pozn.:

B3H a 4. ročníky používají pro vstup hlavní vchod, realizují opatření shodná s konzultačním vzděláváním v období 11. 5. – 29. 5. (dohled učitelé prakt. vyučování).

1. – 3. roč. používají pro vstup vchod do dílen (při fyzickém výkonu praxe, praktického vyučování), realizují opatření (dohled učitelé prakt. vyučování).

Opatření (operativně aktualizována, základní parametry) – skupiny do 15, nemixovat, minimalizovat kontakt, prohlášení, dezinfekce, měření teploty, vzdálenost, roušky, hygiena rukou…..

Praktické vyučování (fyzicky dle rozvrhu) realizuje personálně pouze úsek praktického vyučování. (Včetně skupin A3 a S3 ing. J. Madaje a ing. V. Galuszkové, ty budou probíhat též pouze s vyučujícími z úseku praktického vyučování).

Online vzdělávání probíhá dle stávajícího rozvrhu.

Informace k Absolutoriím – machacek@spscv.cz

Informace k MZ a PZ – galuszkova@spscv.cz

Informace k praxím a praktickému vyučování – cernyj@spscv.cz

Rubriky
Oznámení

Informace k přijímacím zkouškám

Děkujeme všem uchazečům, že zaslali přihlášku na naši školu a projevili zájem u nás studovat.

Pozvánky k přijímacím zkouškám, které se konají 8. 6. 2020, jsme rozeslali v 21. týdnu.

Vzhledem k současné situaci je stále třeba postupovat dle metodických pokynů MŠMT o ochraně zdraví, ze kterého pro uchazeče vyplývá:

 1. Dostavte se do školy v čase uvedeném na pozvánce. Vstup do budovy je hlavním vchodem z ulice Školní, kde vám bude změřena teplota a odevzdáte čestné prohlášení.
 2. U hlavního vchodu budou plánky, podle kterých si najdete učebnu, kde konáte přijímací zkoušky a popř. osoby, které vám pomohou se zorientovat a nasměrují vás do tříd.
 3. Stále musíte dodržovat 2 m odstupy.
 4. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí, že musí mít zakrytá ústa a nos.
 5. Zákonní zástupci musí zůstat před školou.
 6. Po vstupu do školy si musíte vydezinfikovat ruce.
 7. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 8. V prostorech školy je nutné nosit roušku.
 9. Ve zkušební místnosti je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici.
 10. Ve zkušební místnosti lze na pokyn zadavatele roušku sundat a uložit do sáčku.
 11. Přestávku mezi zkouškami mohou žáci trávit na zahradě školy popř. ve zkušební místnosti, stále dbají na dodržování 2 m odstupů.
 12. Při návratu do zkušební místnosti si musí vydezinfikovat ruce.

Případné dotazy směřujte na galuszkova@spscv.cz

Rubriky
Oznámení

Konzultace závěrečných ročníků

Od 11. 5. 2020 bude na naší škole probíhat příprava čtvrtých ročníků SŠ k maturitním zkouškám a třetího ročníku VOŠ k absolutoriím  formou dobrovolných konzultací.

Žáci budou vcházet do školy pouze hlavním vchodem, kde odevzdají Čestné prohlášení (viz. příloha). Vstup do školy bude umožněn zejména od 7,45 hod. do 8,00 hod. Žáci a studenti musí mít roušku a kartičku žáka/studenta SPŠ a VOŠ, aby si při příchodu označili vstup („čipli“) do školy a při opuštění školy odchod ze školy.

Veškerá pravidla a povinnosti související s bezpečnostními pokyny ohledně ochrany zdraví jsou v přílohách jak pro střední školu, tak pro vyšší odbornou školu.

Možnost konzultací jednotlivých tříd je dán rozpisem, který je též přílohou tohoto článku. Přítomnost žáků mimo rozpis není žádoucí.

Ing. Vlasta Galuszková
zástupce ředitele
SPŠ a VOŠ Chomutov


Rubriky
Oznámení

Specializace

V tomto čase by měla proběhnout volba specializace pro žáky druhých ročníků. Ačkoliv je doba jakkoliv složitá, věříme, že tato volba proběhne lehce.

Na následujícím odkazu

https://spscv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/galuszkova_spscv_cz1/EnwzZ4bkfTlCkkyiijkoHy0Bqp44i00IlTHxtFU7Ms9ATQ?e=tgwrgO

máte zpřístupněné prezentace jednotlivých specializací. Pečlivě si je prohlédněte a zvažte, co by vás v budoucnu nejvíce zajímalo a hlavně bavilo.

Následně vyplňte formulář https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1RrNSugAqEqEpSPnXNACX2jctEIJ8WJKk2OPWywkbi1URUxFWlMwUzhTNEFWMVgxU1FCTlJQS1oyOS4u

kde provedete volbu specializace. Zadejte pořadí prvních tří, které by vás zajímaly. Zařazení do specializace proběhne dle vaší volby a dle vašeho průměru v prvním pololetí druhého ročníku.

Držím palce, ať si dobře vyberete, mějte se hezky a buďte zdraví.

Ing. Vlasta Galuszková

zástupce ředitele

SPŠ a VOŠ Chomutov

Rubriky
Oznámení

3D tiskem proti COVID-19

SPŠ a VOŠ Chomutov poslala do boje s koronavirem své 3D tiskárny. V akci je nyní pět tiskáren, které tisknou téměř 24 hodin denně. Doufejme, že jim (i nám 🙂 ) vydrží síla a pomůžeme co nejvíce potřebným.

Zatím jsme dodali 10 kusů do chomutovské nemocnice a 20 kusů do Městského ústavu sociálních služeb Jirkov.

Zapojili jsme se do skupiny organizované městem Chomutov a nyní již veškerou distribuci řídíme prostřednictvím ing. Martiny Kalové, vedoucí odboru školství.

Rubriky
Oznámení

Příspěvek na dojíždění

Příspěvek ÚK na dojíždění za 2. pololetí školního roku 2018/19  bude možné vyzvednout, v kanceláři č. dv. 102 u ing. Lenky Spanilé, každý den od 21. 10. 2019 do 1. 11. 2019 v následujících časech:

7,30 – 9,00 hod.
10,30 – 10,50 hod.
13,30 – 14,30 hod.

Na příspěvek mají nárok všichni žáci a studenti, kteří si ve školním roce 2018/19 podali včas žádost a na konci 2. pololetí řádně prospěli.

Nevyzvednuté příspěvky budou vráceny zpět a nebude je možné v pozdějších termínech vyplatit.

Ing. Vlasta Galuszková
zástupce ředitele
SPŠ a VOŠ Chomutov