Rubriky
Nezařazené

Maturitní zkoušky

Byly aktualizovány termíny maturitních zkoušek v podzimním termínu 2021.

Rubriky
Nezařazené

Didaktické testy

Blahopřejeme našim maturantům k úspěšnému složení didaktických testů. I když se v médiích objevují informace o velmi těžkých a nezvládnutelných didaktických testech, naši maturanti je zvládli perfektně. Neúspěšný byl pouze jeden maturant z matematiky a jeden maturant z českého jazyka a literatury. To je v celkovém množství maturantů opravdu mizivé procento. Poděkování samozřejmě patří i našim pedagogům, kteří žáky tak […]

Rubriky
Výuka

Střípky z výuky

Od 26. 4. 2021 se na naší škole rozběhla praktická výuka prezenční formou. Jde o výuku, která se velmi obtížně učí distančně, ale naši žáci se s tím poprali se ctí. Naučili se vytvářet modely a ovládat 3D tiskárnu pouze imaginárně, ale jakmile se vrátili do školy, věděli co, kde, jak, kam a hned se […]

Rubriky
Nástěnka

Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

Z nařízení (viz. příloha) plyne realizace vzdělávání distanční formou v období 5. – 18. 10. 2020, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Nezbytné praktické tematické celky budou realizovány prezenčně (fyzickou účastí žáka na vzdělávání v budově školy). K této realizaci bude žák vyzván vyučujícím. Distanční výuka, vč. prezenčních praktických tematických celků, probíhá dle rozvrhu […]

Rubriky
Očima kantorů

Další vzdělávání našich pedagogů

Zatím co žáci a studenti si užívají plnými doušky prázdninového volna, někteří naši učitelé se v tomto čase věnují svému dalšímu vzdělávání. Ne jinak je tomu i v tomto roce. V Moravských Kopanicích se v srpnu konal již desátý ročník Letní školy moderních učitelů. Partnerem tohoto týdenního školení je firma Microsoft a celý program je […]

Rubriky
Oznámení

Organizace vzdělávání červen 2020

Organizace vzdělávání červen 2020 Dokument bude týdně aktualizován. Organizace Pozn. 1. B3H – individuální příprava k Absolutoriu 4. roč. – DT 1. – 3. roč. – online vzdělávání dle rozvrhu Zadavatelé DT nerealizují výuku online 2. B3H – individuální příprava k Absolutoriu 4. roč. – DT 1. – 3. roč. – online vzdělávání dle rozvrhu […]

Rubriky
Oznámení

Informace k přijímacím zkouškám

Děkujeme všem uchazečům, že zaslali přihlášku na naši školu a projevili zájem u nás studovat. Pozvánky k přijímacím zkouškám, které se konají 8. 6. 2020, jsme rozeslali v 21. týdnu. Vzhledem k současné situaci je stále třeba postupovat dle metodických pokynů MŠMT o ochraně zdraví, ze kterého pro uchazeče vyplývá: Dostavte se do školy v čase uvedeném na […]

Rubriky
Oznámení

Konzultace závěrečných ročníků

Od 11. 5. 2020 bude na naší škole probíhat příprava čtvrtých ročníků SŠ k maturitním zkouškám a třetího ročníku VOŠ k absolutoriím  formou dobrovolných konzultací. Žáci budou vcházet do školy pouze hlavním vchodem, kde odevzdají Čestné prohlášení (viz. příloha). Vstup do školy bude umožněn zejména od 7,45 hod. do 8,00 hod. Žáci a studenti musí mít roušku […]

Rubriky
Oznámení

Specializace

V tomto čase by měla proběhnout volba specializace pro žáky druhých ročníků. Ačkoliv je doba jakkoliv složitá, věříme, že tato volba proběhne lehce. Na následujícím odkazu https://spscv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/galuszkova_spscv_cz1/EnwzZ4bkfTlCkkyiijkoHy0Bqp44i00IlTHxtFU7Ms9ATQ?e=tgwrgO máte zpřístupněné prezentace jednotlivých specializací. Pečlivě si je prohlédněte a zvažte, co by vás v budoucnu nejvíce zajímalo a hlavně bavilo. Následně vyplňte formulář https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1RrNSugAqEqEpSPnXNACX2jctEIJ8WJKk2OPWywkbi1URUxFWlMwUzhTNEFWMVgxU1FCTlJQS1oyOS4u kde provedete volbu specializace. […]

Rubriky
Oznámení

3D tiskem proti COVID-19

SPŠ a VOŠ Chomutov poslala do boje s koronavirem své 3D tiskárny. V akci je nyní pět tiskáren, které tisknou téměř 24 hodin denně. Doufejme, že jim (i nám 🙂 ) vydrží síla a pomůžeme co nejvíce potřebným. Zatím jsme dodali 10 kusů do chomutovské nemocnice a 20 kusů do Městského ústavu sociálních služeb Jirkov. Zapojili jsme […]