Rubriky
Soutěže a olympiády

Soutěž Autodesk Academia

8. 3. 2023 proběhla na SPŠ Ústí nad Labem krajská soutěž v modelování v Inventoru a kreslení v AutoCADu. Ačkoliv jsme se chystali pouze sbírat zkušenosti, podařilo se našim žákům nádherně zabojovat a získat krásná umístění v konkurenci škol, které využívají výše uvedené programy dvojnásobné množství času než naše škola. Především bychom chtěli vyzvednout úžasné 4. místo Karla Petráčka […]

Rubriky
Nezařazené

Soutěž v AutoCADu

23.2.2023 proběhlo školní kolo v kreslení v AutoCADu. Tohoto klání se zúčastnilo celkem 11 žáků druhých ročníků. Všem za jejich skvělý výkon mnohokrát děkujeme. Rozdíly mezi soutěžícími byly mizivé, pořadí bylo velmi těsné. Až na první tři výjimky. Jejich řešení, bystrost a rychlost je jednoznačně oddělily od ostatních. 1) Merhout Libor 2E 2) Foh Richard 2D 3) […]

Rubriky
Nezařazené

Maturitní zkoušky

Byly aktualizovány termíny maturitních zkoušek v podzimním termínu 2021.

Rubriky
Nezařazené

Didaktické testy

Blahopřejeme našim maturantům k úspěšnému složení didaktických testů. I když se v médiích objevují informace o velmi těžkých a nezvládnutelných didaktických testech, naši maturanti je zvládli perfektně. Neúspěšný byl pouze jeden maturant z matematiky a jeden maturant z českého jazyka a literatury. To je v celkovém množství maturantů opravdu mizivé procento. Poděkování samozřejmě patří i našim pedagogům, kteří žáky tak […]

Rubriky
Výuka

Střípky z výuky

Od 26. 4. 2021 se na naší škole rozběhla praktická výuka prezenční formou. Jde o výuku, která se velmi obtížně učí distančně, ale naši žáci se s tím poprali se ctí. Naučili se vytvářet modely a ovládat 3D tiskárnu pouze imaginárně, ale jakmile se vrátili do školy, věděli co, kde, jak, kam a hned se […]

Rubriky
Nástěnka

Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

Z nařízení (viz. příloha) plyne realizace vzdělávání distanční formou v období 5. – 18. 10. 2020, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Nezbytné praktické tematické celky budou realizovány prezenčně (fyzickou účastí žáka na vzdělávání v budově školy). K této realizaci bude žák vyzván vyučujícím. Distanční výuka, vč. prezenčních praktických tematických celků, probíhá dle rozvrhu […]

Rubriky
Očima kantorů

Další vzdělávání našich pedagogů

Zatím co žáci a studenti si užívají plnými doušky prázdninového volna, někteří naši učitelé se v tomto čase věnují svému dalšímu vzdělávání. Ne jinak je tomu i v tomto roce. V Moravských Kopanicích se v srpnu konal již desátý ročník Letní školy moderních učitelů. Partnerem tohoto týdenního školení je firma Microsoft a celý program je […]

Rubriky
Oznámení

Organizace vzdělávání červen 2020

Organizace vzdělávání červen 2020 Dokument bude týdně aktualizován. Organizace Pozn. 1. B3H – individuální příprava k Absolutoriu 4. roč. – DT 1. – 3. roč. – online vzdělávání dle rozvrhu Zadavatelé DT nerealizují výuku online 2. B3H – individuální příprava k Absolutoriu 4. roč. – DT 1. – 3. roč. – online vzdělávání dle rozvrhu […]

Rubriky
Oznámení

Informace k přijímacím zkouškám

Děkujeme všem uchazečům, že zaslali přihlášku na naši školu a projevili zájem u nás studovat. Pozvánky k přijímacím zkouškám, které se konají 8. 6. 2020, jsme rozeslali v 21. týdnu. Vzhledem k současné situaci je stále třeba postupovat dle metodických pokynů MŠMT o ochraně zdraví, ze kterého pro uchazeče vyplývá: Dostavte se do školy v čase uvedeném na […]

Rubriky
Oznámení

Konzultace závěrečných ročníků

Od 11. 5. 2020 bude na naší škole probíhat příprava čtvrtých ročníků SŠ k maturitním zkouškám a třetího ročníku VOŠ k absolutoriím  formou dobrovolných konzultací. Žáci budou vcházet do školy pouze hlavním vchodem, kde odevzdají Čestné prohlášení (viz. příloha). Vstup do školy bude umožněn zejména od 7,45 hod. do 8,00 hod. Žáci a studenti musí mít roušku […]