Rubriky
Očima kantorů

Další vzdělávání našich pedagogů

Zatím co žáci a studenti si užívají plnými doušky prázdninového volna, někteří naši učitelé se v tomto čase věnují svému dalšímu vzdělávání. Ne jinak je tomu i v tomto roce. V Moravských Kopanicích se v srpnu konal již desátý ročník Letní školy moderních učitelů. Partnerem tohoto týdenního školení je firma Microsoft a celý program je koncipován na využívání moderních technologií ve výuce.

Je celkem logické, že v letošním roce, v důsledku krize zaviněné Covid-19, byl program zaměřen především na technologie podporující distanční výuku. Ale v týdnu se našel prostor i na další zajímavé prezentace, ať už z oblasti robotiky, virtuální reality a další. Po celý týden probíhaly souběžně vždy tři různé prezentace, takže každý účastník si vždy našel právě to, o co měl největší zájem.

Za naši školu se tohoto školení zúčastnil již tradičně Ing. Jan Hartman. Ten také v průběhu školení obhájil certifikaci MIEE (Microsoft Innovative Educator Expert) a tak je i naše škola zastoupena v celosvětovém seznamu těchto učitelů. Zároveň SPŠ a VOŠ Chomutov získala prostřednictvím našeho učitele přístup k zajímavým novinkám a technologiím nejen od firmy Microsoft, které zcela určitě uplatníme jak ve výuce, tak i v naší praxi.

Ing. Vlasta Galuszková