Rubriky
Oznámení

Konzultace závěrečných ročníků

Od 11. 5. 2020 bude na naší škole probíhat příprava čtvrtých ročníků SŠ k maturitním zkouškám a třetího ročníku VOŠ k absolutoriím  formou dobrovolných konzultací.

Žáci budou vcházet do školy pouze hlavním vchodem, kde odevzdají Čestné prohlášení (viz. příloha). Vstup do školy bude umožněn zejména od 7,45 hod. do 8,00 hod. Žáci a studenti musí mít roušku a kartičku žáka/studenta SPŠ a VOŠ, aby si při příchodu označili vstup („čipli“) do školy a při opuštění školy odchod ze školy.

Veškerá pravidla a povinnosti související s bezpečnostními pokyny ohledně ochrany zdraví jsou v přílohách jak pro střední školu, tak pro vyšší odbornou školu.

Možnost konzultací jednotlivých tříd je dán rozpisem, který je též přílohou tohoto článku. Přítomnost žáků mimo rozpis není žádoucí.

Ing. Vlasta Galuszková
zástupce ředitele
SPŠ a VOŠ Chomutov