Rubriky
Nástěnka

Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

Z nařízení (viz. příloha) plyne realizace vzdělávání distanční formou v období 5. – 18. 10. 2020, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Nezbytné praktické tematické celky budou realizovány prezenčně (fyzickou účastí žáka na vzdělávání v budově školy). K této realizaci bude žák vyzván vyučujícím.

Distanční výuka, vč. prezenčních praktických tematických celků, probíhá dle rozvrhu a je povinná. Při neúčasti žák doloží důvod neúčasti (např. zdravotní).

Ke komunikaci budou využity především on-line systémy: Teams, Bakalář, školní email, Moodle apod.

Ing. Jan Lacina, ředitel