Rubriky
Nástěnka

Praktická výuka prezenčně

Z nařízení KHS ÚK plyne realizace vzdělávání distanční formou v období 5. – 18. 10. 2020, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Výuka realizovaná dle rozvrhu prezenčně ve škole s povinnou účastí žáků:

A3 – čt (ELMc a MIT) a pá (PRX, MIT, ELMc)

A4 – st – celý den (všechny skupiny)

E3 – st (ELMc – všechny skupiny)

E4 – čt (ELMc)

S4 – st (KOM – všichni) – v tomto týdnu 6 hodin

TM3 – st (ELMc)

TM4 – po (ECV – 2. a 3. h., ELMc), út (PRX – obě skupiny)

V3 – út (SIT – 2.h. – výměna s EK – st, ELMc – 3.,4.,5. h., SIT – 6. h. skupina ze čt)

V4 – út (ELM – všichni), čt (SÍTĚ – všichni)