Rubriky
Nástěnka

Stávající forma výuky pokračuje!

Dle usnesení vlády i nadále přetrvává zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole s výjimkou praktické přípravy.

I v dalším týdnu pokračujeme ve stávající formě vzdělávání. Distanční výuka s prvky praktického vyučování bude realizována do 23. 10. Opatřeními MŠMT jsou dny 26. a 27. 10. pro žáky stanoveny jako dny volna, na které budou ve dnech 28. – 30. 10. navazovat dny státního svátku a podzimních prázdnin.

Vyzýváme žáky, aby sledovali pokyny svých vyučujících k realizaci distanční a prezenční formy.

Též věnujte pozornost aplikaci eRouška, která je k dispozici ke stažení.