Rubriky
Exkurze

Cesta „Jáchymovským peklem“

Cesta za poznáním pro žáky A4, doplněné o zájemce z 1. A a 2. B, proběhla ve čtvrtek 24. září.

     „Jáchymovské peklo“ má dva historické významy: a/ v 16. století, když vstupovali horníci do šachet, kde dolovali stříbro, a tak se přibližovali ke středu země – k bráně pekelné; b/ po roce 1948, kdy vězni odsouzení v politických procesech na 15 až 25 let prožívali v Jáchymově peklo v komunistických pracovních táborech při dobývání uranu pro Sovětský svaz.

Cesta našich žáků směřovala hlavně do moderních dějin. Začala ve Vykmanově – Ostrově nad Ohří u Rudé věže smrti, ve které se v 50. letech 20. století zpracovával vytěžený smolinec. Tady se účastníci exkurze setkali s panem Jaroslavem Cibulkou, pamětníkem, který prožil devět let komunistické perzekuce v uranových dolech v Jáchymově a v Příbrami, po utlumení těžby skončil ve věznici v Leopoldově. Jeho vyprávění bylo pro všechny zúčastněné velmi poučné. Poznávání dějin přes příběhy konkrétního člověka je zajímavé a inspirující. Životní prožitky pana Cibulky z „Jáchymovského pekla“ byly dokresleny návštěvou zpřístupněné Šachty  č. 1 a pracovním táborem Svornost, který patřil k devíti komunistickým lágrům v lokalitě Jáchymova. Zde odsouzení nepřátelé režimu zažívali utrpení, šikanu, ponižování, týrání a v mnoha případech i smrt.

I na historii raného novověku (16. století) v rámci projektu došlo. V muzeu – bývalé mincovně mohli žáci ve sbírkách mimo jiné spatřit jáchymovské tolary, které obsahovaly 93% stříbra a daly název dnešnímu americkému dolaru.

Věřím, že získané informace účastníci určitě uplatní v hodinách dějepisu, společenských věd a literatury.   

Mgr. Dagmar  Lorencová