Rubriky
Exkurze

Exkurze – ČNB

Dne 29.9.2020 třídy TM4 a S4 navštívily expozici České národní banky „Lidé a peníze“ v Praze.

K vidění bylo mnoho exponátů, jež se týkají vývoje platidel a peněz od dob jejich počátků až do současnosti. Žáci tak získali ucelený přehled o dějinách peněz a finančního systému.

Nejzářivějším exponátem byla vysokohmotnostní zlatá mince o nominální hodnotě 100 000 000 Kč. Tuto minci, která je největší zlatou mincí v Evropě, vydala Česká národní banka v r.2019 k příležitosti 100.výročí vzniku československé měny.

Po celou dobu konání akce se žáci chovali vzorně a respektovali pokyny učitele. Snad budeme mít i v budoucnu možnost zúčastnit se této akce.

Ing. Jana Rosecká a Mgr. Angelika Vrhelová