Rubriky
Akce školy

Akce „Poznej město“ v obraze

Při akci „Poznej město, ve kterém studuješ“, které se zúčastnily první ročníky v polovině září, měla jednotlivá družstva jeden speciální úkol. Během putování po městě pořizovali členové družstva u kontrolních bodů fotografie. A onen speciální úkol byl, že z těchto fotografií mělo každé družstvo vytvořit prezentaci o svém putování městem Chomutov. Po zhodnocení prezentací řídícím týmem akce byla jako nejlepší vyhodnocena prezentace družstva 1.C ve složení Rampas, Zwerenz, Lučan, Kubína a Veselý. Vítěznou prezentaci můžete zhlédnout, jako připomínku vydařené akce.

Ing. Hana Šťastná