Rubriky
Oznámení

Informace k přijímacím zkouškám

Děkujeme všem uchazečům, že zaslali přihlášku na naši školu a projevili zájem u nás studovat.

Pozvánky k přijímacím zkouškám, které se konají 8. 6. 2020, jsme rozeslali v 21. týdnu.

Vzhledem k současné situaci je stále třeba postupovat dle metodických pokynů MŠMT o ochraně zdraví, ze kterého pro uchazeče vyplývá:

 1. Dostavte se do školy v čase uvedeném na pozvánce. Vstup do budovy je hlavním vchodem z ulice Školní, kde vám bude změřena teplota a odevzdáte čestné prohlášení.
 2. U hlavního vchodu budou plánky, podle kterých si najdete učebnu, kde konáte přijímací zkoušky a popř. osoby, které vám pomohou se zorientovat a nasměrují vás do tříd.
 3. Stále musíte dodržovat 2 m odstupy.
 4. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí, že musí mít zakrytá ústa a nos.
 5. Zákonní zástupci musí zůstat před školou.
 6. Po vstupu do školy si musíte vydezinfikovat ruce.
 7. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 8. V prostorech školy je nutné nosit roušku.
 9. Ve zkušební místnosti je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici.
 10. Ve zkušební místnosti lze na pokyn zadavatele roušku sundat a uložit do sáčku.
 11. Přestávku mezi zkouškami mohou žáci trávit na zahradě školy popř. ve zkušební místnosti, stále dbají na dodržování 2 m odstupů.
 12. Při návratu do zkušební místnosti si musí vydezinfikovat ruce.

Případné dotazy směřujte na galuszkova@spscv.cz