Rubriky
Exkurze

Poznávací zájezd – Itálie

24. března odjela skupina 16 žáků SPŠ na poznávací zájezd do Itálie. Pobyt v Itálii jsme zahájili návštěvou Vatikánu, kde jsme obdivovali úžasné sbírky Vatikánských muzeí, Sixtinskou kapli i Svatopetrské náměstí s Bazilikou svatého Petra, z jejíž kupole navržené Michelangelem si žáci přes nepřízeň počasí užívali výhled na Vatikán a Věčné město.

» FOTOGALERIE

Další den jsme strávili v Pompejích a Neapoli, kde jsme kromě vykopávek antického města na úpatí Vesuvu viděli Castel Nuovo, Palazzo Reale a divadlo San Carlo.

Poslední den jsme věnovali opět prohlídce Říma. Díky skvělé průvodkyni Monice, která nás provázela i v loňském roce ve Velké Británii, jsme shlédli nejen Koloseum, Forum Romanum, Kapitolské náměstí a Kapitol, Pantheon, Památník sjednocení, Španělské náměstí a Španělské schody, ale celou řadu slavných náměstí (Piazza Navona, Piazza Venezia….) s nádhernými fontánami.

Tato akce navazovala na loňský zájezd do Velké Británie, kterého jsme se účastnili společně se studenty ESOZ. Protože se spolupráce v obou letech osvědčila, budeme se těšit na společné akce i v dalších letech.

Mgr. Eva Pěkná