Rubriky
Maturity Oznámení

Pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky

Dobrý den,

zveme Vás ke konání maturitní zkoušky na naši školu Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu Chomutov. Vstup do školy je z hlavní ulice Školní. Ve vstupním vestibulu najdete na nástěnce rozmístění zkušebních místností, jejich označení a jmenné seznamy.

Povolené učební pomůcky kontrolují naši vyučující daných předmětů nejdříve 1 hod. před konáním dané zkoušky. Přineste s sebou velkou bílou obálku A4, do které Vám budou zkontrolované pomůcky zalepeny a orazítkovány.

  • Matematika – kabinet Matematiky, 2. patro vpravo, č. dveří 210.
  • Český jazyk – kabinet Humanistů, 1. patro vpravo, č. dveří 106.
  • Cizí jazyky – kabinet Jazyků, 1. patro vpravo, č. dveří 104

Povolené pomůcky:

  • Matematika – Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (bez poznámek – vpisků, podtržené pasáže či záložky jsou povoleny); psací a rýsovací potřeby (propisovací tužka, obyčejná tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko); kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.
  • Český jazyk a literatura – u didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky, při písemné práci lze využít Pravidla českého pravopisu.
  • Cizí jazyk – u didaktického testu nejsou žádné pomůcky povoleny. Při písemné práci můžete použít slovník, nesmí však obsahovat přílohy věnované písemnému projevu. Slovník můžete použít i při ústní zkoušce, a pokud to vyžaduje povaha třetí části pracovního listu, může škola při této dílčí zkoušce stanovit další povolené pomůcky. V povolených publikacích nesmí být žádné poznámky nebo vpisky. Naopak podtržené, zvýrazněné pasáže nebo záložky jsou povoleny.

Pravomoc povolit, či zakázat žákovi použití konkrétní pomůcky má zadavatel, kontrolou je v rámci odpovědnosti za organizaci zkoušky ve škole pověřen ředitel školy.

Ing. Vlasta Galuszková
zástupce ředitele
SPŠ a VOŠ Chomutov