Rubriky
Akce školy

Seminář: „Matematika a fyzika na technických vysokých školách“

Ve dnech 27.8. – 16.9.2015 proběhl na naší škole dvacetihodinový bezplatný seminář. Seminář byl zaměřený na žáky, kteří budou v akademickém školním roce 2015/2016 pokračovat studiem na některé technické vysoké škole. Obsah semináře byl zaměřen na základní matematické a fyzikální vědomosti (dovednosti) potřebné k úspěšnému nastartování technického vysokoškolského studia v prvních dvou semestrech předmětů matematika a fyzika.

» FOTOGALERIE

Absolventům tohoto semináře přejeme úspěšné absolvování vybraných vysokých škol, třeba s malou pomocí právě získaných vědomostí (dovedností).

Za komisi M, F a Ch Pohl S.