Rubriky
Akce školy

REVIZOR – MĚSTSKÉ DIVADLO MOST

Dnes 16. 10. se žákům 2. ročníků představilo nové zpracování slavného Gogolova Revizora v režii Jakuba Korčáka. Autor ve své hře z roku 1836  zachytil tupost, nevzdělanost a zkaženost úředníků v jednom ruském provinčním městečku prolezlém korupcí a různými jinými neřestmi,  a tím nastavil zrcadlo všem, jejichž charakter je pokřiven podlézavostí a úplatkářstvím.  A to vše nesmírně vtipně, s nadsázkou a jasnozřivě. Revizor je nestárnoucí komedie, v níž účinkujeme všichni.

„Sice jde o carské Rusko, ale měl by to být co nejrealističtější obraz současnosti. Přesto jsem text zásadně neupravoval, nebylo snahou z něj vytvořit umělou aktualizaci,“ shrnuje režisér. Podobně jako Jiří Kraus jako představitel Hejtmana, který si splnil herecký sen: „Považuji Revizora za jednu z nejlepších her vůbec. Vždycky jsem v něm chtěl hrát.“

Foto: Luboš Pitín