Rubriky
Exkurze

Exkurze do Yankee Candle

Ani o přijímacích zkouškách naši žáci nezahálí. 12. 4. 2019 třída 1. D SPŠ Chomutov navštívila  společnost Yankee Candle, s.r.o., která se specializuje na průmyslovou výrobu svíček. Firma sídlí v Havrani (v průmyslové zóně Joseph) a svou činnost zahájila v roce 2016. V současnosti má okolo 300 zaměstnanců. Výroba je z větší části automatizovaná, firma využívá průmyslových robotů a automatizační systémy. Žáci prošli výrobou s ukázkami všech možných druhů techniky výroby, víceramenných robotů, pásových dopravníků, spektrometru atd. Navštívili také expediční prostory. Seznámili se s výrobními procesy a odlišnými postupy při výrobě svíček. Exkurze byla velmi přínosná pro výběr budoucí specializace, možnosti brigád či praxí. Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, hlavně našim průvodcům a doufáme, že se nám podaří akci zase v dohledné době zopakovat.

Rubriky
Akce školy

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Dnes 16. května probíhá již 22. ročník nejstarší sbírky v ČR (od roku 1996) Český den proti rakovině. Jejím cílem je přinést veřejnosti informace o prevenci rakoviny prostřednictvím rozdávaných letáčků a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Hlavním tématem letošní sbírky jsou Nádory tlustého střeva.

Stějně jako v předchozích letech i letos se do sbírky v podobě dobrovolníků, kteří nabízejí vínové kvítky a rozdávají preventivní letáčky, zapojili žáci naší školy.

 

Rubriky
Akce školy

73. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Dnes 8. května 2018 se žáci naší školy zúčastnili pietního  aktu k 73. výročí osvobození Československé republiky u Památníku obětem válek v Městském parku v Chomutově.

Rubriky
Exkurze

Europe Direct Most o EU

V průběhu pátku (21. 4) a pondělí (23. 4.) na naší škole proběly přednášky o Evropské unii. Stejně jako v předchozích letech jsme o spolupráci požádali Informační centrum Europe Direct Most. Bc. Matěj Brůna si pro žáky 2. ročníků připravil přednášku o základech Evropské unie. V úvodu jim stručně představil vývoj integrace ve 20. a 21. století v podobě EU. Hovořil o její historii, organizační struktuře (role a funkce řídících orgánů EU), geografickém rozšiřování, společné měně euru a aktuálních problémech EU. V závěru přednášky se zmínil o studijní a pracovní mobilitě.
Rubriky
Exkurze

B1H v Domově pro seniory

Dnes 4. 4. 2018 se studenti B1H zúčastnili stáže v Domově pro seniory Písečná. V průběhu celé stáže se jim věnovala sociální pracovnice Bc. Jana Merglová, Dis., která je seznámila nejen se službami, které domov svým klientům nabízí, ale na základě otázek od studentů mluvila také o finanční nákladech, o lékařské péči, stravování, typech ubytování, volnočasových aktivitách (studenty velmi zaujala např. skupina dam nad 85 let, které se pravidelně zúčastňují turnajů v šipkách a pravidelně v nich také vítězí) atd. Součástí stáže byla také prohlídka pokojů, místnosti pro rehabilitaci, společenské místnosti, dílny pro ergoterapii apod.

Rubriky
Akce školy

Maryša v nahrávacím studiu

Dnes 21. března členové Klubu mladého diváka zhlédli neklasickou klasiku v podání herců Národního divadla.

Maryša patří ke klenotům české divadelní tvorby, těžko bychom hledali někoho, kdo nezná příběh o nedobrovolném sňatku “za peníze”. Také všichni vědí, jak tento příběh skončí – Maryša otráví Vávru jedem nasypaným do kávy.

V pražském Národním  divadle hráli divadelní hru Maryša poprvé v roce 1894. V listopadu loňského roku se divákům představila již jedenáctá inscenace této hry v pojetí režiséra Jana Mikuláška. Scénograf Marek Cpin hru zasadil do prostředí nahrávacího studia. Na scéně na židlích leží opuštěné hudební nástroje, herci postupně sesouvají řady židlí, scéna je doplněna maskami. To vše a další má evokovat zmenšující se životní prostor Maryši v podání Pavly Beretové. Obchod, nepochopení, síla, trapnost a v závěru už jen zoufalství.

Bez ohledu na nové pojetí zůstává Maryša klasikou, protože jak říká její režisér: “Maryša je pro nás kritickou zprávou o neutěšeném stavu mezilidských vztahů.”

 

Rubriky
Exkurze

Třída 2. D ve věznici Všehrdy

V úterý 27. 2. se žáci 2.D zúčastnili exkurze do věznice Všehrdy.

Nejdříve žáci při vstupu do věznice abslovovali důkladnou bezpečnostní kontrolu – museli projít bezpečnostním rámem a bezpečnostním rentgenem zavazadel. V prostorách věznice se skupiny ujali její zaměstanci – tisková mluvčí, speciální pedagog, vychovatel a příslušníci vězeňské služby. Žáci byli v úvodu seznámeni se základními údaji o věznici, s organizační strukturou, s ekonomickými náklady na vězně, s typem věznic, se systémem vzdělávání vězňů apod.

Velmi zajímavé pro ně byly především informace o průběhu “běžného” dne ve věznici, a to jak z pohledu zaměstanců, tak i z pohledu samotných vězňů. Součástí exkurze totiž byla beseda s dvěma odsouzenými ve výkonu trestu. Ti hovořili o svém životě, o tom, jak začali páchat trestnou činnost, o životě ve vězení, ale také o tom, jak doufají, že po propuštění budou vést “normální” život.

V rámci exkurze žáci navštívili jednotlivá oddělení pro odsouzené ve výkonu trestu, prohlédli si cely pro odsouzené, vězeňský dvůr, ale také například pastorační místnost nebo soudní místnost.

Poděkování patří zástupcům Věznice Všehrdy, kteří exkurzi nejen umožnili, ale zároveň ji velmi zajímavě připravili.

 

Rubriky
Akce školy

Odysseia (Cesta)

Dnes 26. února žáci 1. ročníků v Mostě zhlédli divadelní představení Odysseia (Cesta). Legendární putování na motivy Homérova eposu mělo  premiéru na podzim roku 2017.  Originální zpracování o strastiplné cestě slavného řeckého hrdiny, v němž nechybělo dobrodružství, láska, věrnost,  pýcha i naděje, mělo podobu výpravného muzikálu. Autorům se tak podařilo skloubit klasické téma s moderními prvky.

Rubriky
Soutěže a olympiády

Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo

Včera 9. 2. 2016 proběhlo okresní kolo Olympiády z českého jazyka. Naši školu reprezentovali výherci školního kola – Belinger (1. A), Fišr (S3) a Vaněk (V4). Ačkoli jsme technickou školou, naši žáci se dokázali prosadit a Z. Fišr v konečném součtu výsledků obsadil 4. místo.

Rubriky
Akce školy

97. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Dnes 27. října se žáci naší školy zúčastnili u příležitosti výročí vzniku samostatného čsl. státu a založení Československé obce legionářské položení květin a věnců k pomníku T. G. Masaryka (Školní ulice).