Rubriky
Akce školy

Bournemouth očima studentů

Jak to vidí Tonda Fazekaš z TM3:
V listopadu 2015 se vybraní studenti naší školy zúčastnili jazykového kurzu v anglickém městě Bournemouth. Kurz byl dotován z grantů EU, takže byl pro studenty i pro učitele zcela zdarma. Navzdory zpoždění a nemilým mezinárodním událostem cesta celkem utekla. První zastávkou bylo historické centrum Londýna. Zde jsme navštívili památky jako jsou Buckinghamský palác, Westminsterské opatství atd. Po zhruba dvouhodinové prohlídce jsme opět nastoupili na autobusovém nádraží Victoria na spoj, který nás odvezl do našeho „domovského“ města.
První den ve škole jsme absolvovali test, který nás posléze roztřídil do dvou skupin. V těchto skupinách jsme měli stejného vyučujícího po celý týden. Výuka probíhala po celou dobu kurzu pouze v anglickém jazyce, jelikož naši vyučující byli narozeni v Anglii a česky neuměli ani slovo. To ovšem mělo velmi pozitivní dopad na zlepšení našich komunikačních dovedností. Poslední vyučovací den každý žák obdržel certifikát o absolvování kurzu.
Po škole pro nás naše milé učitelky měly připravený program, který zahrnoval prohlídky nejrůznějších zajímavých míst v okolí Bournemouth. Navštívili jsme i přilehlá města Chirstchurch a Poole.
Myslím, že můžu mluvit za všechny když řeknu, že tento kurz byl pro každého velkým přínosem, ale hlavně zážitkem na celý život. Všichni zúčastnění jsou velice vděční za tuto jedinečnou příležitost.

A zde je pohled Josefa Miňhy z 2C:

V měsíci listopadu proběhl v Anglii jazykový pro studenty 2. a 3. ročníků, financovaný z fondu EU. I přes náročnou cestu linkovými autobusy Student Agency a National Express proběhl kurz úspěšně a všichni účastnící se vrátili v pořádku domů.
V přímořském městě Bournemouth, ležícím na jižním břehu Anglie, bylo všech 20 studentů rozděleno po dvojicích do rodin (tzv. host-family), které se do programu zapojily. Výuka proběhla na Richard Language College. Zde jsme absolovovali celkem 20 velmi zábavných vyučovacích hodin anglického jazyka.
Tento jazykový kurz nám nejenom pomohl zdokonalit naši angličtinu, ale také rozšířil naše obzory. Všichni účastníci vyjádřili svůj vděk za tuto jedinečnou příležitost a podotkli, že jedinou nevýhodou byla příliš krátká doba trvání. Jménem zúčastněných bych chtěl poděkovat všem, kdo se na organizaci této akce podílely.