Rubriky
Akce školy

Den otevřených dveří 2016

V sobotu 16.1.2016 se otevřely dveře naší školy zájemcům o studium na SŠ. Po úvodním seznámení s možnostmi vzdělávání na SPŠ si prohlédli odborné učebny a laboratoře, kde měli příležitost setkat se s učiteli odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů a zhlédli ukázku žákovských prací z oblasti fyziky a výpočetní techniky. Budovou je po celou dobu provázeli naši studenti.
Kdo se nestihl zúčastnit Dne otevřených dveří v tomto termínu, bude mít ještě další příležitost v sobotu 27.2.2016 od 8 hodin do 12 hodin.
Poděkování náleží všem organizátorům z řad pedagogů, žáků i dalších zaměstnanců školy.
Celý průběh Dne otevřených dveří fotograficky zdokumentoval Jindřich Richter z V3, kterému tímto děkujeme.

» FOTOGALERIE