Rubriky
Soutěže a olympiády

Fyzikální soutěž „Vím proč“

Fyzikální soutěž Vím proč, pořádaná společností ČEZ, si klade za cíl zvýšit zájem o fyziku prostřednictvím videí s pokusy. Podílejte se na tvorbě fyzikální video učebnice, autoři 3 nejlepších videí budou oceněni tabletem a škola autora s nejlepším videem získá 200 000 Kč! Můžete se zapojit samostatně nebo až ve tříčlenných týmech. Soutěžní videa do aktuálního třetího ročníku můžete posílat až do 31. 3. 2016. Více informací naleznete na webu www.vimproc.cz nebo u garanta soutěže za naši školu, Mgr. Rudolfa Naxera.

Pokud se zapojíte, nezapomeňte nám to sdělit v tomto formuláři.

Videa našich studentů z předchozích ročníků soutěže:
Vím proč 2013/2014
Vím proč 2014/2015

příspěvek připravil Jindřich Richter (V3, student STC)