Rubriky
Akce školy

Testování znalostí cizích jazyků SCATE (Scio Computer Adaptive Test)

V prvním pololetí letošního školního roku se žáci 1. a 3. ročníků SPŠ zúčastnili on-line testování SCATE (ve spolupráci se společností Scio). Co test umí? Zjistit úroveň cizího jazyka ve čtení a v poslechu (znalost gramatiky, slovní zásoby, orientace v základních konverzačních situacích). Určit úroveň angličtiny dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A0 – C1). Přizpůsobit otázky předchozím odpovědím. Ukončit test angličtiny ve chvíli, kdy je úroveň přesně určena (cca 40 až 50 úloh). Testování se kromě angličtinářů poprvé zúčastnili i němčináři.
Pravidelné testování stejných žáků v 1. a 3. ročníku ukazuje, jakou přidanou hodnotu žáci během dvou let získali. A dosažené výsledky potvrzují, že  úroveň znalosti angličtiny našich žáků se prokazatelně zvyšuje.
Žáci, kteří nemohli být otestováni na podzim, mají možnost zúčastnit se testování v jarním termínu. Přihlásí se u Mgr. A. Vrhelové, která je garantem a hlavním organizátorem celého testování.