Rubriky
Soutěže a olympiády

Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT – 1. místo

V průběhu prosince Zdeněk Fišr (S3) zpracovával projekt s názvem Automatizovaná průmyslová železnice a následně jej odeslal porotcům soutěže Cena děkana na Fakultě dopravní při ČVUT. Nakonec obhájil 1. místo. Původně se měla konat i studentská konference, na níž by všichni účastníci svoje projekty prezentovali, ale ta byla bohužel pro malý počet účastníků zrušena.

V projektu autor navrhl železniční systém obsluhující moderní průmyslové zóny. Ve své základní podobě jde o trať mezi překladištěm a průmyslovou zónou, po níž jezdí malé automaticky ovládané železniční vozy, na něž se v průmyslové zóně nakládají přepravní kontejnery, které jsou dnes v mezinárodní přepravě běžné. Po vydání pokynu dispečerem pak vůz sám odjede k požadované továrně. Práce se také zamýšlí nad možností využít tento systém pro osobní dopravu či nad budoucí podobou nákladní dopravy obecně.

Kontejnerová doprava ve velkém proniká i do České republiky. I u nás se totiž ukazují její výhody. Tou zásadní je možnost snadné překládky nákladu mezi různými druhy dopravy. Na snímku je dne 9. 8. 2015 na pravobřežní trati mezi Ústím n. L. a Děčínem zachycen kontejnerový nákladní vlak jedoucí pravděpodobně do jednoho ze severoněmeckých přístavů.

Automatizovaná průmyslová železnice – projekt

Foto: Zdeněk Fišr