Rubriky
Akce školy

Hodina moderní chemie

Dne 23. května navštívili naši školu studenti Vysoké školy chemicko-technologické z Prahy se svým projektem „Hodina moderní chemie“ s podtitulem Chemie a energie. Cílem bylo přiblížit žákům 1. ročníků tento vědní obor netradičním způsobem a probudit v nich potenciál a smysl pro technické obory.

» FOTOGALERIE

Studenti viděli tepelné stroje v podobě funkčních modelů parního stroje, solárně poháněné autíčko a Crooksův mlýnek. Pomocí kapalného dusíku mohli sledovat levitaci supravodiče. Nebyla by to správná hodina chemie, kdyby něco nebouchlo, proto následovala výroba vodíku pomocí zinku a kyseliny chlorovodíkové. Ten byl jímán do plechovky, která při kontaktu se zápalkou předvedla, že vodík opravdu vznikl. Hodina byla ukončena výstřelem z perkusní pistole, která byla naplněna střelným prachem.

Dobrovolníci, kteří se aktivně účastnili některých pokusů, byli odměněni drobnými dárky, stejně jako ti, kteří správně odpovídali na otázky lektorů.

Ze stran studentů se tato  interaktivní hodina setkala s velkým zaujetím a snad je přesvědčila, že věda může být i zábavná a zajímavá.

Připravila Ing. Eva Weinfurterová