Rubriky
Akce školy

Seminář absolventů SŠ: „Matematika a fyzika na technické vysoké škole“

Dne 29.8.2016 byl na Naší škole zahájen dvacetihodinový bezplatný seminář zaměřený na části středoškolské matematiky a fyziky přímo aplikované v těchto předmětech během vysokoškolského vzdělávání v akademickém školním roce 2016/2017. Seminář je určený absolventům SŠ směřujících na technické vysoké školy v ČR.

Obsahový program semináře:

1. Modul – M1: Číselné obory – N, Z, Q, I, R, jejich vlastnosti, intervaly a absolutní hodnota.
2. Modul – M2: Úpravy algebraických výrazů – dělení výrazů, rozklady na součin, rozklady na parciální zlomky, úpravy výrazů do specifických tvarů.
3. Modul – M3: Funkce – grafy a předpisy základních funkcí, vlastnosti základních funkcí, grafy a předpisy odvozených funkcí, vlastnosti odvozených funkcí.
4. Modul – M4: Rovnice, nerovice a jejich soustavy – mocninné, exponenciální, logaritmické a goniometrické rov., nerov. a jejich soustavy, grafické řešení některých rovnic a nerovnic, řešení rozkladem na součin.
5. Modul – M5: Analytická geometrie v rovině – přímka, regulární a singulární kuželosečky.
6. Modul – M6: Definiční obory – definiční obory funkcí složených o jedné a dvou proměnných.
7. Modul – F1: Souřadnicové systémy a vektorový počet – pravoúhlá kartézská, polární, cylindrická a sférická soustva souřadnic, vektory v pravoúhlé kartézské soustavě souřadnic, vektorová algebra.
8. Modul – F2: Kinematika a dynamika hmotného bodu – poloha, rychlost, zrychlení, přímočarý a kruhový pohyb, Newtonovy pohybové zákony, vektorové a skalární veličiny v dynamice hmotného bodu.
9. Modul – F3: Fyzikální pole – gravitační, elektrostatické a magnetické pole, Newtonův gravitační zákon, Coulombův a Ampérův zákon.

Časový program semináře:

Den Modul Učebna Čas Vyučující
Pondělí 29.8.2016 Zahájení č. 204 14:00 – 14:45 Pohl S.
Úterý 30.8.2016 M1/M2 č. 204 15:00 – 18:00 Pohl S.
Středa 31.8.2016 M2 č. 204 15:00 – 18:00 Pohl S.
Čtvrtek 1.9.2016 M3/M4 č. 205 15:00 – 18:00 Pohl S.
Pátek 2.9.2016 M5/M6 č. 205 14:00 – 17:00 Pohl S.
Pondělí 5.9.2016 F1/F2/F3 č. 204 15:00 – 18:00 Naxer R.

Na matematicko-fyzikální viděnou se s Vámi těší,

Pohl Stanislav a Naxer Rudolf