Rubriky
Vybavenost školy

Nové úlohy a šest nových přípravků do laboratoří EM

V souladu s pokrokem v nových technologiích i my inovujeme laboratorní úlohy v laboratořích Elektrotechnických měření a pro studenty čtvrtých ročníků specializací  E a TM jsme připravili pět zcela nových úloh: Dynamická kompenzace účiníku, Měření VA charakteristiky stykače, Měření na střídavém měniči napětí, Měření přechodových jevů a Měření na usměrňovači.

Pro tyto nové úlohy bylo potřeba vyrobit přípravky s přístroji a technik školy proto zhotovil šest nových učebních pomůcek, jež se budou využívat v těchto nových laboratorních zadáních.

» FOTOGALERIE

Foto a výroba přípravků    O. Mašek