Rubriky
Akce školy

Poznej město aneb Po stopách F. J. Gerstnera

Po stopách F. J. Gerstnera se na začátku září vydali žáci prvních ročníků (žáci tříd 1.A, 1.D a 1.E). Jejich úkolem bylo projít vytyčenou trasu, splnit zadané úkoly a v co nejlepším čase dojít ve skupinách do cíle, jímž byl areál Domovinka na Lipské, kde proběhlo vyhodnocení nejlepších skupin. Cestou měli za úkol se zorientovat v Chomutově, seznámit se s nejdůležitějšími zajímavostmi města, na vyznačených stanovištích pořídit originální „selfie“ a posléze zpracovat prezentaci z celého dopoledne. Jak si žáci se zadanými úkoly poradili, můžete zhlédnout v přiložených prezentacích, z celkového počtu patnácti skupin byly vybrány tři nejzdařilejší.

Jako nejúspěšnější skupina byla vyhodnocena skupina č. 6 ze třídy 1.D.

Prezentace 1.A

Prezentace 1.E