Rubriky
Akce školy

Seminář absolventů SŠ: „Matematika a fyzika na technické vysoké škole“

Ve dnech 29.8. – 5.9.2016 proběhl na naší škole bezplatný dvacetihodinový seminář: „Matematika a fyzika na technické vysoké škole“. Seminář byl zaměřených na základní matematické a fyzikální vědomosti (dovednosti) potřebné k úspěšnému nastartování technického vysokoškolského studia v prvních dvou semestrech akademického školního roku 2016/2017. V letošním roce se semináře účastnilo deset, převážně Našich, absolventů. Seminář byl rozdělen do devíti modulů (6x matematika a 3x fyzika) a pěti dnů. Jako přednášející se zapojili dva vyučující Mgr. R. Naxer a S. Pohl.

» FOTOGALERIE

Obsahový program semináře:

1. Modul – M1: Číselné obory – N, Z, Q, I, R, jejich vlastnosti, intervaly a absolutní hodnota.
2. Modul – M2: Úpravy algebraických výrazů – dělení výrazů, rozklady na součin, rozklady na parciální zlomky, úpravy výrazů do specifických tvarů.
3. Modul – M3: Funkce – grafy a předpisy základních funkcí, vlastnosti základních funkcí, grafy a předpisy odvozených funkcí, vlastnosti odvozených funkcí.
4. Modul – M4: Rovnice, nerovice a jejich soustavy – mocninné, exponenciální, logaritmické a goniometrické rov., nerov. a jejich soustavy, grafické řešení některých rovnic a nerovnic, řešení rozkladem na součin.
5. Modul – M5: Analytická geometrie v rovině – přímka, regulární a singulární kuželosečky.
6. Modul – M6: Definiční obory – definiční obory funkcí složených o jedné a dvou proměnných.
7. Modul – F1: Souřadnicové systémy a vektorový počet – pravoúhlá kartézská, polární, cylindrická a sférická soustva souřadnic, vektory v pravoúhlé kartézské soustavě souřadnic, vektorová algebra.
8. Modul – F2: Kinematika a dynamika hmotného bodu – poloha, rychlost, zrychlení, přímočarý a kruhový pohyb, Newtonovy pohybové zákony, vektorové a skalární veličiny v dynamice hmotného bodu.
9. Modul – F3: Fyzikální pole – gravitační, elektrostatické a magnetické pole, Newtonův gravitační zákon, Coulombův a Ampérův zákon.

Všem účastníkům, absolventům SŠ,  děkujeme za aktivní účast a přejeme úspěšné absolvování VŠ, třeba také za malé pomoci tohoto semináře!!!

 Za komisi M-F-CH,   Pohl S.