Rubriky
Akce školy

Úvodní kurz z M a F žáků prvních ročníků školního roku 2016/2017

Ve dnech 1.9. a 2.9. 2016 proběhl v budově SPŠ Chomutov kurz pro žáky prvních ročníků SPŠ. Kurz byl zaměřen na připomenutí a částečné procvičení, omezené čtyřhodinovým rozsahem jednotlivých modulů, některých základních dovedností z matematiky a fyziky potřebných pro studium na naší škole.

» FOTOGALERIE

Zařazené dovednosti byly rozděleny do dvou modulů:

1. Modul (F) – Základy fyziky ZŠ – základní fyzikální jednotky, převody, vyjádření neznámé ze vzorců a výpočty na kalkulačce. Garantem byl Mgr. Naxer R., Ing. Šťastná H. a Mgr. Tichá I.

2. Modul (M) – Základy aritmetiky a algebry ZŠ – základní numerické výpočty v číselných oborech (N a Q,), řešení základních lineárních rovnic, nerovnic, soustav, převody v úhlových mírách a goniometrické funkce na kalkulačce. Garantem byl Pohl S., Mgr. Tichá I. a Mgr. Naxerová V..

Komise M/F/Ch, Pohl Stanislav