Rubriky
Exkurze

Exkurze ve věznici Všehrdy

V rámci předmětu společensé vědy a také jako součást prevence se dvě třídy 2. ročníků zúčastnily exkurze ve věznici Všehrdy u Chomutova. Dne 8. 11. 2016 návštěvu absolvovala třída 2. D s paní učitelkou Kubánkovou a 22. 11. 2016 třída 2. A s paní učitelkou Fenclovou.
Program exkurze byl následující – nejdříve byli žáci formou přednášky obeznámeni se strukturou vězeňství v ČR a s historií a fungováním samotné věznice Všehrdy. Pak měli možnost vyslechnout si zajímavé osobní příběhy dvou vězňů a besedovat s nimi. Nakonec následovala prohlídka samotné věznice, při které se žáci na vlastní kůži přesvědčili o bezpečnostních opatřeních, která jsou v zařízení tohoto typu nezbytná. Celá exkurze byla velmi zajímavá i poučná.

» FOTOGALERIE