Rubriky
Soutěže a olympiády

Junior Hackathon 2016, aneb co je doma, to se počítá!

Doslova grandiózního úspěchu dosáhli naší studenti v prvním národním ročníku soutěže v programování Junior Hackathon, která se konala 2.-3. prosince 2016 v Brně. Pořadatelem byla agentura JA Czech spolu s AT&T a Střední školou informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, v jejíchž prostorách se soutěž konala. Naše škola vyslala do tohoto prestižního klání dva týmy složené ze studentů čtvrtých ročníků. Kombinovaný tým A4 a V4 tvořili Jindřich Richter, Radek Rous, Jakub Šilhavý a Robert Püschel, druhý tým byl složen se studentů V4 a jeho členy byli Milan Hotovec, Tomáš Orlovský a na poslední chvíli nominovaný Jan Hošek. Pedagogický doprovod zajišťoval a role manažera týmů se ujal Ing. Hartman. Do Brna jsme vyrazili už ve čtvrtek, což se ukázalo jako prozíravé, protože jsme cestovali v klidu, bez obav z důsledků případného dopravního kolapsu na nechvalně proslulé D1 a navíc jsme získali čas na menší brainstorming před soutěží a v neposlední řadě jsme měli dostatek času na nabrání sil před nadcházející 24 hodinovou nonstop soutěží. Ta byla odstartována v pátek přesně v 13.40 hodin. I když byly předem známy čtyři soutěžní okruhy: Automatizace, Analýza dat, Vzdělávání a Smart Cities, všechny soutěžící víceméně překvapilo oznámení, že další upřesnění zadaní nebude a že každý tým má vymyslet a naprogramovat smysluplný projekt z některé z těchto oblastí. Pro některé týmy, včetně obou našich, se tento úkol stal náplní celého odpoledne, možná i podvečera. Ale delší čas pro výběr vhodného tématu pro zpracování projektu se vyplatil.
Oba naše týmy si zvolily, jak se ukázalo při závěrečných prezentacích, originální námět, a to také nepochybně vedlo i ke konečnému úspěchu. Tým A4/V4 svůj projekt postavil na myšlence sledování tepu, pohybu a případného nárazu u řidiče vozidel a jejich projekt směřoval k ochraně řidiče před usnutím, případně při dopravní nehodě k přivolání pomoci a v širších kontextu i jako sledování a pomoc osamoceným nemocným lidem v ohrožení života.
Tým V4 si zvolil téma maličko skromnější, sledování a vyhodnocování plnění odpadkových košů a popelnic, včetně signalizace vandalizmu ve formě jejich převracení případně zahoření a jak se ukázalo v konečném hodnocení, podařilo se jim nejen projekt úspěšně naprogramovat a odprezentovat, ale hlavně zaujmou porotu natolik, že ocenila právě tento projekt a tento náš tým V4 (Hotovec, Orlovský, Hošek) prvním místem v soutěži.
To je opravdu neskutečný úspěch nejen vítězů a celé naší výpravy, ale především naší školy, kterou všichni zúčastnění studenti reprezentovali. Soutěže se účastnilo celkem 15 družstev středních škol z Prahy, Plzně, Ústí nad Labem, Liberce, Pardubic, Rakovníka, Pelhřimova, Ostravy a Brna. Ale vítěz je jenom jeden, SPŠ a VOŠ Chomutov.
Celá soutěž probíhala na velmi vysoké úrovni nejen po stránce odborné, ale i společenské a prestižní, o čemž svědčí, že záštitu nad ní převzal hejtman jihomoravského kraje a ceny vítězům předával Profesor ing. Miroslav Kuzdas CSc.
Vítězové nasadili pomyslnou laťku nejvýše jak bylo možné a připravili svým následovníkům nelehký úkol a sice obhájit tento úspěch v příštím ročníku, takže vzhůru na Hackathon 2017.

» FOTOGALERIE

Fotky od organizátorů zde.

Ing. Jan Hartman