Rubriky
Sportovní kurzy

Cykloturistický kurz 2. ročníků 2017

V termínu 18. – 22. 6. 2017 se uskutečnil Cykloturistický kurz 2. ročníků na Machově mlýně. Kurzu se zúčastnilo 96 žáků školy, z toho rekordních 79 na kole, ostatní jako „pěšáci“. Tři žáci kurz předčasně ukončili ze zdravotních důvodů. Vážná zranění se nám naštěstí vyhnula. Nejkritičtějším okamžikem byl v tomto ohledu střet Honzy Mareše z 2D se srnou při zpáteční cestě. Vše naštěstí skončilo pouze odřeninami a pohmožděninami.

Kurz provázelo krásné počasí, takže si účastníci bohatě užili koupání v bazénu přímo v areálu Machova mlýna. Pro turistiku, ať už na kole nebo pěší, bylo toho slunce a hlavně vysokých teplot, snad až příliš. Jedině rčení „Co tě nezabije, to tě posílí“ nás mohlo malinko uklidnit.

Program kurzu jsme, oproti původnímu plánu a vzhledem k velmi teplému počasí, malinko upravili. Proběhly tak závody cyklistů, zrušen byl přespolní běh pěšáků. Jízda zručnosti byla víceméně dobrovolná, časovka cyklistů proběhla standardně, stejně jako orientační závod. Bloky besed a her (1. pomoc, životní styl, netradiční hry – boča, kroket, softbal, to vše doplněné o tajenku) jsme realizovali v plném rozsahu.

Oproti minulým letům se nám poněkud pohoršila kuchyně, kterou někteří hodnotí jako průměrnou, jiní „nic moc“, ale našli se i vyloženě nespokojení. Částečně to mohla ovlivnit i přítomnost další velké skupiny, čítající asi 50 lidí. V tuto chvíli jednám s poskytovatelem o tom, abychom napříště podobné situaci předešli. Pozitiva areálu stále ještě převažují nad negativy, mezi které patří kromě nepovedené letošní kuchyně také větší dojezdová vzdálenost.

Celkově hodnotím kurz jako vydařený. Žáci se, až na malé výjimky, chovali perfektně. Nic závažného jsme řešit nemuseli.

Špatné zhodnocení vlastních sil a dovedností žáky je asi, vzhledem k jejich věku, přirozené. Pro příští rok proto chceme přijmout opatření v podobě přípravného výjezdu účastníků zhruba týden před zahájením kurzu. Také máme připravenou variantu, jak zkrátit většímu počtu účastníků délku přesunu zhruba o třetinu. Jako krajní možnost přichází v úvahu samozřejmě také změna místa pobytu, což by ale z mnoha (zejména sportovních) důvodů (bazén, připravený orientační závod (trasa a mapy), travnatá hřiště, okolní les atd.) bylo opravdu škoda.

Závěrem chci poděkovat drtivé většině žáků za perfektní přístup, kolegům instruktorům za jejich čas a síly, které byly letos značně vyčerpány – velký dík!

Vyúčtování je v podstatě hotové. Z vybrané zálohy 1500,- Kč budeme žákům vracet (od zítřka 28. 6.) 250,- Kč.

 

V Chomutově                                                      vedoucí kurzu  J. Kouba