Rubriky
Akce školy

Poznej město aneb Jak se neztratit v Chomutově

Po stopách F. J. Gerstnera se na začátku září vydali žáci prvních ročníků. Jejich úkolem bylo projít vytyčenou trasu, splnit zadané úkoly a v co nejlepším čase dojít ve skupinách do cíle, jímž byl areál Domovinka na Lipské. Cestou měli za úkol se zorientovat v Chomutově, seznámit se s nejdůležitějšími zajímavostmi města, na vyznačených stanovištích pořídit originální „selfie“ a posléze zpracovat prezentaci z celého dopoledne. Jak si žáci se zadanými úkoly poradili, můžete zhlédnout v přiložených prezentacích ve fotogalerii.

Jako nejúspěšnější skupina byla vyhodnocena skupina č. 10 ze třídy 1.B (Vejražka, Vávra, Vlach). Celkově nejlepšího skóre dosáhla třída 1.E, která za svůj výkon získala sladkou odměnu v podobě tácu plného větrníků. Cenu útěchy získala skupina z 1.A, které se nepodařilo splnit zadání úplně doslova, jelikož zabloudila, do cíle dorazila obloukem, přičemž nachodila 14 km a celkem 20 000 kroků.? O jejich zážitcích si můžete počíst v prezentaci.

» FOTOGALERIE

Děkuji všem kolegům, kteří pomohli s organizací a zajištěním celé akce! ??? ?