Rubriky
Sportovní kurzy

Sportovně turistický kurz 2. ročníků – Machův mlýn

Od neděle 17. 6 do čtvrtka 21. 6. 2018 se uskutečnil Sportovně turistický kurz 2. ročníků, tradičně v rekreačním středisku Machův mlýn nedaleko řeky Berounky.

» FOTOGALERIE

Kurzu se zúčastnilo 96 druháků (34 se z různých důvodů omluvilo). Z 96 účastníků jich 58 prokázalo pevný charakter a zvolilo fyzicky náročnější variantu turistiky – cykloturistiku. Zbytek provozoval turistiku pěší. V programu kurzu však bylo mnoho dalších aktivit, kterých se účastnili všichni společně.

Vše začalo v neděli 17. 6. Cyklisté se sešli v 10.00 hod. a po proškolení svými instruktory vyrazili po družstvech na dalekou cestu (kolem 70 km). Dvě družstva se slabší kondicí nastupila do busu a na trasu nastoupila v Blšanech. Ve 12.00 měli sraz naši „pěšáci“. Naložili zavazadla a vyrazili busem po stopách cyklistů. Tu a tam „sezobli“ jedince s různými indispozicemi.  Zhruba v 17.00 dorazili poslední borci do místa „doručení“. Ubytovali jsme se, zájemci se vykoupali v bazénu a po večeři jsme oficiálně kurz zahájili.

Náplní kurzu byl kromě přesunů Chomutov – Machův mlýn (ve čtvrtek v opačném gardu) půldenní výlet, celodenní výlet, další čas jsme věnovali hrám a soutěžím v areálu – cyklistické časovce, běžeckému krosu, jízdě zručnosti na kole, orientačnímu běhu.

Nově byla v areálu zbudována lanová dráha, opravdu velmi pěkná a údajně jedna z nejmodernějších v republice. její využití jsme zařadili do programu pro dobrovolníky z řad žáků i učitelů. Myslím, že si to všichni užili. Akce se zúčastnilo přes třicet účastníků kurzu.

Přestože výsledky soutěží nebyly to nejdůležitější, zmíním alespoň absolutní vítěze. Vítězem časovky se stal nejlepší jezdec prvního družstva v terénu (krosař) Ondra Strnad z 2D, který na zhruba kilometrové trati zvítězil o pět sekund. Pro vaši ilustraci: jezdci na 2. – 8. místě se vešli do tří sekund. Běžecký kros vyhrál Ondra Machatý (2B) v čase 2:10,5. Opravdovým překvapením byl vítěz jízdy zručnosti Vojta Tóth (2D), kmenový člen pátého družstva. Vítězem závodu v orientačním běhu se stala dvojice Jarda Konopásek a Petr Lendvorský z 2E ve skvělém čase 6:00,9 .

Středu jsme pojali jako „Seznamovací den“ budoucích třetích ročníků. Za žáky přijeli jejich budoucí třídní učitelé, kteří společně se žáky absolvovali dva bloky aktivit. První jsme nazvali Netradiční hry (sporty softbal, kroket aj.) a besedy (1. pomoc a Zdravý životní styl, zdravá výživa), druhý blok můžeme směle nazvat Hry v přírodě. Potom se uskutečnila plavecká štafeta mezi budoucími třídami a koupání. Po večeři chlapci připravili ohniště a od půl deváté si nově vznikající kolektivy se svými kantory opekli buřty. Den se vydařil, i když byl dost hektický. Proto do budoucna zvažujeme drobné změny.

Měli jsme tentokrát téměř dokonalé počasí, které pokazil až silný vítr při zpáteční cestě. Ten byl také příčinou dvou pádů, které naštěstí skončili pouze pohmožděninami a odřeninami. Shodou okolností byli „obětmi“ dva instruktoři.

V samotném středisku probíhá rekonstrukce chatek, ve kterých byli žáci z velké části ubytování. Velká pochvala patří letos panu kuchaři i ostatnímu personálu.

Pochvalu zaslouží i naši žáci. V drtivé většině měli dobře připravená svá kola, podařilo se vytvořit výkonostně sourodé týmy, se kterými se dobře pracovalo. Ve svém volnu se v hojném počtu zapojovali do sportování (fotbal, stolní tenis), … dokázali se nenudit, což je dnes již takřka malý zázrak.

Velké poděkování patří všm kolegům, kteří se do kurzu zapojili. Cyklistům za jejich fyzické nasazení a velkou odpovědnost, kterou na sebe vzali, péšákům za samostatnost a starost o přepravu zavazadel. Velký dík náleží paní učitelce manželce za pomoc při přípravě kurzu a organizaci orientačního běhu. Speciálně musím poděkovat panu učiteli Růžičkovi, který bez ohledu na vlastní pohodlí denně opravoval několik kol. Velký dík patří paní učitelce Zichové, která se zhostila ošetřování zraněných a unavených ve funkci zdravotnice kurzu a souběžně „vypomáhala“ u cyklistů. Pan Zicha připravil a vyhodnotil Jízdu zručnosti, pan kolega Šlégl pořídil mnoho fotografií, paní učitelky Reinerová a Škorpilová se ujaly kondičně slabších borců, kteří vyžadují individální přístup. Pěšáky, přepravu zavazadel, pohotovost na telefonu aj. nám spolehlivě zajistila trojice kolegyň – Kubánková, Žižková, Primasová. Všichni byli navíc zapojeni do organizovaných her, soutěží, besed atd. Vždy ochotně a s úsměvem. VELKÝ DÍK! Kolegům, kteří za námi dorazili ve čtvrtek děkuji, že pro ně nebyl problém zdržet se do pozdních večerních hodin. (Reisig, Vlček, Rosecká, Kadeřábek)

Kurz hodnotím celkově jako jeden z nejvydařenějších, které jsem na škole organizoval.

vedoucí kurzu: J. Kouba