Rubriky
Očima kantorů

Metoda CLIL ve výuce

Od září letošního školního roku byla do výuky na SPŠ zavedena metoda CLIL (Content and Learning Integrated Lesson). Tato metoda spočívá v zapojení anglického jazyka do jiných výukových předmětů. Na projektu pracují tři učitelky anglického jazyka a každá z nich se snaží vytvořit podporu pro své kolegyně ´nejazykářky´. Společně se pedagogové domlouvají na tématech výuky v jiných předmětech a vytváří pro žáky různé aktivity se zapojením angličtiny.

A jak taková výuka vypadá v praxi? Podívejme se na třídu A3, v níž učitelky Barbora Horáková se Stanislavou Kolouškovou připravily netradiční hodinu ekonomie. V návaznosti na předchozí hodinu rozdala Ing. Koloušková všem pracovní listy a obálky s nastříhanými papírky. Na nich mohli žáci najít hesla, z jedné strany anglická a z druhé strany česká.  Měli tak za úkol jednotlivé kousky naskládat na správné místo v tabulce. Po kontrole si žáci zkusili své znalosti ´na ostro´ a za pomoci výukové aplikace Quizizz odpovídali v krátkém kvízu. Jednoznačným vítězem se stal Vojta, který měl nejen nejrychlejší čas, ale i plný počet správných odpovědí. Ohlasy na konci anglické vsuvky byly pozitivní a studenti si odsouhlasili podobné anglické procvičování i v dalších hodinách.

Práce studentů je vidět na  fotografiích ve fotogalerii.

» FOTOGALERIE

Za předmětovou komisi cizích jazyků: B. Horáková