Rubriky
Očima kantorů

DESKOVÁ HRA OECONOMICA VE VÝUCE

I takto vypadají hodiny ekonomiky. Na deskové hře Oeconomica si žáci vyzkoušeli principy ekonomického fungování podniků. Hra názorně demonstruje vzájemné působení nabídky a poptávky. Nabídku a poptávku vytvářejí hráči v rámci svého rozhodování během hry. Cena pak reaguje na aktuální poměr nabídky a poptávky na trhu. Hráči musí reagovat na současnou tržní cenu, plánovat své investice a optimalizovat svou produkci. Žáci si, zapojením této hry ve výuce, upevnili své znalosti.

» FOTOGALERIE

Ing. Jana Rosecká