Rubriky
Akce školy

S ECDL do světa!

V minulém týdnu se žáci 3. ročníku konečně dočkali mezinárodního certifikátu ECDL, který dokládá úroveň jejich znalostí a dovedností při používání digitálních technologií. Ověřování znalostí a dovedností probíhá formou praktických testů, kterých žáci museli splnit celkem 7.

ECDL (ICDL) se stalo celosvětovým standardem a tím může napomoci absolventům škol, kteří jsou držiteli ECDL certifikátu, při vstupu na trh práce. Řada národních i nadnárodních společností a institucí státní správy nejen v ČR používá ECDL koncept jako nástroj své personální politiky. 

V současné době si dodělávají chybějící testy žáci 2. ročníku, aby také získali ECDL certifikát a v nejbližší době zahájí své testování také 1. ročník. Jako příprava na zkoušky slouží výuka v předmětu Výpočetní technika, protože znalosti a dovednosti potřebné pro složení ECDL testů představuje pouhý zlomek toho, co se musí v tomto předmětu v 1. ročníku naučit. Na složení všech 7 testů mají žáci 3 roky, platnost ECDL certifikátu není časově omezena. Kdo má zájem, může pokračovat i dále ve skládání dalších testů.

ECDL zkoušky lze skládat pouze u vzdělávacích organizací (testovacích středisek) k tomu účelu akreditovaných příslušným národním licenciátem, a to prakticky ve kterékoli zemi na světě. Naše škola nepatří mezi běžná testovací střediska, ale získala navíc i právo provádět testy budoucích ECDL testerů.

» FOTOGALERIE

Odkazy:

Přejeme si, aby více žáků dosáhlo až na ECDL certifikát!