Rubriky
Očima kantorů

Letní škola moderních učitelů

V moravské Žítkové se v srpnu konal již devátý ročník Školy moderních učitelů. Tato akce, jejímž garantem je Microsoft, je zaměřena především na zavádění a využívání digitálních technologií ve školství. Letošního ročníku se účastnil za naši školu značně rozšířený tým, kdy spolu s Ing. Hartmanem jely paní učitelky Ing. Rosecká, Mgr. Žižková a Mgr. Dufková. Týdenní program se sestával z řady přednášek, seminářů a praktických cvičení z aplikacích zaměřených na využívání a zavádění moderních pomůcek a softwaru do výuky. V rámci tohoto programu jsme se seznámili s možnostmi systému O365 a jeho jednotlivými aplikacemi, především pak Teams, PowerPoint, OneDrive a další. Velice zajímavá byla také prezentace o zpracování dat aplikací PowerBI. Samostatnou kapitolou byla potom oblast virtuální reality a gamifikace výuky. Z pohledu naší školy právě virtuální realita je velmi zajímavá.  Měli jsme možnost vyzkoušet si jak virtuální brýle, tak i brýle HoloLens, ale i jednodušší nástroje, jako je třeba MergeCube. Další zajímavé semináře se týkali robotizace a IoT, kdy byly k vidění další zajímavé nástroje použitelné ve výuce. Všichni naši učitelé, kteří se tohoto nepochybně zajímavého týdne zúčastnili, získali certifikát MIE (Microsoft Innovative Educator) a Ing. Hartman certifikát MIEE, který zajišťuje, že naše škola má svého zástupce v celosvětovém katalogu inovativních učitelů.

moderní učitelé