Rubriky
Projekty

Bye-bye EDISON

Minulý týden proběhl na naší škole projekt EDISON, kdy k nám přijeli tři vybraní stážisté s cílem poznat Českou republiku a obohatit i nás o informace ze svých zemí. Po celý týden měli naši studenti možnost sledovat prezentace o různých zemích světa a mohli porovnat českou kulturu s kulturou Ruska, Turecka či Jordánska. Stážisté přednášeli o zvycích, kultuře, jídle, řeči nebo politické situaci té dané země. Zároveň si studenti mohli poslechnout angličtinu z úst jedince, pro kterého, stejně jako pro nás, není angličtina rodným jazykem. Uvědomili si, že ne s každým se v životě domluví tak ‚hladce‘, jako s rodilým mluvčím a že různé přízvuky nebo ne úplně jasná výslovnost, je donutí více při komunikaci přemýšlet. Zároveň si někteří mohli všimnout, jak důležité je umět mluvit před lidmi a že mnohdy i sebelepší prezentaci mohou ovlivnit jiné faktory, které do hry vstupují a tvoří tak celkový dojem. Je třeba dbát na řeč těla, intonaci a sílu hlasu a na celkové vystupování. Někteří studenti si také vyzkoušeli, jaké to je komunikovat anglicky v jiném než školním prostředí. Jedním takovým studentem byla i Adéla Fučíková z 1.E., která využila možnosti ubytování jednoho ze stážistů. A jaké to bylo? Přečtěte si následující rozhovor:

„Adélo, byla jste jedna z prvních, kteří se přihlásili s nabídkou ubytování cizince u sebe doma. Co Vás k tomu vedlo?“

„Jednak jsem si chtěla procvičit jazyk, poznat nového člověka a dovědět se něco jiného o jejich zemi. Mamka anglicky mluví a taťka se dost snaží, takže jsem si říkala, že by procvičování angličtiny bylo dobré pro nás pro všechny.“

„Jak na to reagovali Vaši rodiče?“

„Tak nejdřív jsem řekla, že by měli přijet nějací stážisté k nám na školu, a pak jsem se mamky zeptala, jestli by to šlo, někoho u nás ubytovat. Tak mi řekla, ať zjistím víc informací a pak se uvidí. Vybrala jsem si stážistku Lynn z Jordánska, protože mi podle fotky a úvodního videa přišla nejvíc sympatická.“

„Jak většinou probíhal Váš den?“

„Když byla Lynn s námi tak jsme si spolu vzaly autobus domů, a protože mám doma malého ročního brášku a Lynn je z pěti sourozenců, tak si jsme si spolu všichni hodně hráli a povídali. Zjistili jsme třeba, že arabština a čeština mají mnoho podobných či stejných výrazů.“

„Narazila jste na nějaké problémy či překážky?“

Občas jsem nevěděla nějaké to slovíčko, ale to bylo asi tak všechno. Klidně bych projekt nechala delší.“

„Šla byste do toho znovu?“

Záleží asi na tom, zda bychom měli volný pokoj, což zatím šlo. Ale byla to super zkušenost a určitě to stálo za to.“

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří projekt EDISON aktivně podpořili, jmenovitě Haně Tomečkové a Adéle Fučíkové s rodinou za ubytování stážistů, Jirkovi Vondřičkovi za pozitivní přístup, paní Alici Novákové za každodenní přípravu občerstvení, Ing. Lence Spanilé za podporu a celé katedře cizích jazyků za neutuchající nadšení ke všem novým jazykovým aktivitám.

» FOTOGALERIE

Bc. Barbora Kubátová, hlavní organizátorka projektu Edison na naší škole