Rubriky
Projekty

Konference Maják

Ve dnech 3. – 4. října se konala již šestá konference projektu Maják, tentokrát v hotelu Cosmopolitan Bobycentrum Brno. Za naši školu se konference zúčastnili ing.Hartman a ing.Šťastná MBA, kteří se v tomto projektu angažují již více než dva roky. V průběhu konference byly představeny novinky, kterými bylo dovybaveno každé zapojené CKP. Především nový meteosenzor Pasco sklidil velký ohlas mezi přítomnými učiteli fyziky. Ne nezajímavé bylo i představení nového modulu rozšiřující sady iTriangle, který máme samozřejmě také k dispozici, byť „pouze“ v jednom provedení. Mimo přednášek a praktických ukázek bylo součástí dvoudenního setkání i terénní cvičení sběru dat pomocí výše zmíněného senzoru. Toto probíhalo v atraktivním prostředí botanické zahrady Mendelovy univerzity. Takže mimo ryze technické disciplíny měli možnost učitelé z celé naší republiky ocenit a „vychutnat“ si kouzelnou atmosféru úžasné zahrady s třemi tisíci druhy orchidejí uprostřed moravské metropole. Projekt Maják se sice blíží ke svému konci, ale znovu se ukázalo, že je dost pedagogů (a v některých případech ne zcela z nejmladší generace), kteří mají snahu a chuť zavádět do výuky moderní pomůcky a hlavně, a to je i smyslem projektu Maják, sdílet zkušenosti s využíváním těchto skutečně moderních a progresivních pomůcek s ostatními kolegy pedagogy.