Rubriky
eTwinning

Mystery Skype

SPŠ a VOŠ Chomutov se snaží zařadit moderní technologie do výuky a využít tak nových možností, které nám dnešní doba přináší. V rámci této iniciativy se třída 1C skupina AJ 1 s p.uč. Dufkovou zapojila do projektu Skype in the Classroom, konkrétně do jeho části MysterySkype. Podstatou projektu je, že se dvě třídy z různých konců světa účastní videohovoru a vzájemným pokládáním otázek v angličtině se snaží uhodnout, kde se protější třída nachází.

Studenti se tak díky spojení přes Skype v reálném čase vidí, slyší a především mezi sebou zábavným způsobem komunikují v anglickém jazyce. Úkolem obou tříd bylo na základě vhodných ano/ ne otázek co nejdříve zjistit název země protějšího týmu. Již při zahájení videohovoru bylo jasné, že obě třídy pocházejí z naprosto odlišného kulturního prostředí. Žáci obou tříd si navzájem kladli otázky z geografie a reálií a na základě odpovědí upřesňovali lokalitu svých protihráčů. Po celou dobu byl souboj vyrovnaný, nicméně “hráčsky” v těsném souboji po 30 minutách nás protihráč uhodl první.

Velké poděkování patří nejen studentům za jejich aktivitu, ale i p. Vondřičkovi, který pomohl s technickým zajištěním.

Doufáme, že příště zužitkujeme naší zkušenost a že v podobném souboji zvítězíme my.

Mgr. Ivana Dufková, koordinátor projektu