Rubriky
Akce školy

Dobrý skutek

V rámci programu Schools United proběhl v prosinci projekt Dobrý skutek. Studenti tak měli možnost nějakým způsobem pomoci potřebným. Třída 2A se rozhodla podat pomocnou ruku psímu útulku v Chomutově. Studenti si sami zvolili způsoby, kterými si přejí pomoci, a rozdělili si ve skupinách úkoly. Jak jste si jistě všimli podle sklenic umístěných ve třídách a kabinetech, jedním z cílů bylo nasbírat peníze. Sbírka byla velmi úspěšná a za necelé dva týdny se celková částka vyšplhala na skvělých 3 900,-! Dále bylo možné přispět do sbírky v kmenové třídě 2A například granulemi, nějakou konzervou či pamlskem a starými dekami nebo polštáři. To vše se podařilo ve středu 18. 12. dopravit do útulku a potěšit tak opuštěné psíky. A aby byla akce zcela kompletní, vzali jsme psíčky i vyvenčit na krátkou procházku. Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří se na projektu podíleli: třídě 2A v čele s paní učitelkou třídní Hankou Šťastnou za aktivní přístup, katedře jazyků za podporu a pomoc s organizací, všem studentům školy a pedagogům, včetně vedení školy za finanční příspěvky. Dále paní Lindě Žiačkové ze školní kantýny za staré polštáře a výměnu mincí, paní Lorencové za vyhlášení akce školním rozhlasem a všem zaměstnancům chomutovských bank, ve kterých bylo drobné mince třeba směnit, za jejich ochotu a pozitivní přístup. Bylo skvělé být svědkem projektu, který se dotkl tolika lidí v našem okolí. Akce ukázala na báječnou schopnost spolupráce, dokázala stmelit kolektiv a zároveň umožnila lidem projevit solidaritu a ochotu táhnout za jeden provaz. Vánoční svátky tedy můžeme prožít s pocitem, že jsme všichni udělali opravdu dobrý skutek.