Rubriky
Laborky

Laborky z fyziky

Již řadu let se na základních i středních školách nepoužívá při pokusech a laboratorních cvičeních pouze seriózní laboratorní vybavení (laboratorní přístroje, laboratorní sklo a další pomůcky), ale stalo se zvykem využívat vše, co má učitel nebo žák kolem sebe „po ruce“.

Poslední dobou se také nabízí stále více možností využít otevřených elektronických platforem (např. Arduino) ve spojení s řadou snímačů a senzorů. Vše je cenově výrazně dostupnější než moderní vybavení pro výuku fyziky, které můžeme nalézt v nabídce renomovaných firem.

Minulý týden si třída 2B vyzkoušela laboratorní práce oproštěné od přesného měření hodnot fyzikálních veličin a od nudných výpočtů spojených se zpracováním svých měření. Žáci se při „laborce“ na téma „Teplo a principy měření teploty látek, povrchové napětí kapalin“ prakticky seznámili s často až překvapujícími vlastnostmi povrchové vrstvy kapalin a s kapilárními jevy. Dále si vyzkoušeli měření teploty za pomoci teplotního senzoru připojeného k arduinu, které předávalo data do počítače, a nakonec použili termočlánek k výrobě elektrické energie.  

Všichni žáci se do ověřování fyzikálních zákonitostí pustili s nadšením a výsledky své činnosti zdokumentovali řadou fotografií, jak lze ověřit pohledem do fotogalerie. Použití mobilních telefonů bylo tentokráte v hodině nejen povoleno, ale dokonce žádoucí!

» FOTOGALERIE

Mgr. Rudolf Naxer