Rubriky
Oznámení

Nabídka ECDL testování

Nabízíme žákům všech ročníků opravu nebo doplnění ECDL testů. Testování bude probíhat každou středu od 14:15 do 15:00 v učebně 002, pokaždé jeden modul dle vlastního výběru. Žáci se mohou přihlásit prostřednictvím přiloženého elektronického formuláře nejpozději vždy do úterka do 20:00 hodin. V případě vyčerpání kapacity učebny budou žáci, kteří se přihlásili později, vyrozuměni e-mailem.

Prosíme žáky, kteří se přihlásí na testování, aby se ho také zúčastnili, případně se včas omluvili, aby byla dána příležitost jinému zájemci. Zájemci o modul M14 (Spolupráce a výměna informací na internetu – Online Collaboration) použijí při vyplňování formuláře přímo gmail, který hodlají použít při testování.

Připomínáme všem žákům, že mají osobní přístup do databáze WASET, kde mohou sledovat, které moduly již úspěšně absolvovali. Nemá-li někdo z žáků svůj přístup aktivní, stačí o obnovení přístupu zažádat na e-mail: naxerova@spscv.cz.

Přehled modulů, které má naše škola akreditované:

základní moduly:

 • M2 (Computer Essentials) – Základy práce s počítačem a správa souborů
 • M3 (Word Processing) – Zpracování textu
 • M4 (Spreadsheets) – Práce s tabulkami
 • M7 (Online Essentials) – Základy práce s internetem a komunikace
 • M14 (Online Collaboration) – Spolupráce a výměna informací na internetu
 • M15 (Information Literacy) – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

standardní moduly:

 • M5 (Using Databases) – Použití databází
 • M6 (Presentation) – Prezentace
 • M9 (Image Editing) – Úpravy digitálních obrázků
 • M10 (Web Editing) – Tvorba webových stránek
 • M16 (Computing) – Základy informatického myšlení a programování
 • M17 (Digital Marketing) – Využívání digitálních technologií v marketingu

Bližší informace o ECDL/ICDL konceptu:
https://blog.spscv.cz/?p=19484