Rubriky
Oznámení

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Žákům 1. – 3. ročníku bude uzavřena klasifikace pedagogickou radou v 26. týdnu a vysvědčení vydáno 30. 6. 2020.
Žák bude hodnocen z předmětu stupněm prospěchu 1 – 5, případně nehodnocen nebo uvolněn.
Žák bude hodnocen v souladu s vyhláškou 211/2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, viz příloha.
Žák je oprávněn žádat o přezkoumání výsledku hodnocení.
Žák je oprávněn získat hodnocení („doklasifikaci“) i vykonat opravnou zkoušku v 35. týdnu.

Žákům 4. ročníku byla uzavřena klasifikace pedagogickou radou 29. 4. 2020 a vysvědčení bude vydáno v den konání didaktického testu z Českého jazyka a literatury.
Žák byl hodnocen z předmětu stupněm prospěchu 1 – 4, případně prospěl nebo uvolněn.
Žák byl hodnocen v souladu s vyhláškou 211/2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, viz příloha.
Maturitní zkoušku konají žáci, kteří podali přihlášku k maturitní zkoušce podle školského zákona (§ 21 zákona 135/2020), bez ohledu na hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.
Provedení maturitní zkoušky bude specifikovat vyhláška, jejíž vydání je ze strany MŠMT avizováno 10. 5. 2020.

Pokyny byly převzaty z vyhlášky č. 211/2020, celé znění vyhlášky si můžete prohlédnout zde.