Rubriky
Oznámení

Pokyn ředitele školy jednotlivým ročníkům

Vývoj procesu organizace vzděláváni ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 se dynamicky mění, reflektujme operativní řešení a mnohdy turbulentní informace. Obvykle máme k dispozici pouze mediální znění, ale řešení vyžadují změny právních předpisů, které přicházejí až následně. Níže stručná aktuální sumarizace.

1. ročníky

Distanční forma výuky bude probíhat do 30. 6. 2020. Distanční výuka v červnu 2020 (konkrétní termín dle vývoje pandemie) bude doplněná o skupinové třídnické hodiny (rozsah neupřesněn) a skupinovou výuku praxe v obvyklém rozsahu (3 hod. týdně / skupinu). Rozpis bude zveřejněn v 22. týdnu. Hodnocení 2. pololetí, vydání vysvědčení aktuálně neupřesněno, očekávána vyhláška MŠMT.

2. ročníky

Distanční forma výuky bude probíhat do 30. 6. 2020. Distanční výuka v červnu 2020 (konkrétní termín dle vývoje pandemie) bude doplněná o skupinové třídnické hodiny (rozsah neupřesněn) a skupinovou výuku praxe v obvyklém rozsahu (3 hod. týdně / skupinu). Rozpis bude zveřejněn v 22. týdnu. Praxe ve firmách proběhne v termínu ústních maturitních zkoušek (druhá polovina června). Hodnocení 2. pololetí, vydání vysvědčení aktuálně neupřesněno, očekávána vyhláška MŠMT.

3. ročníky

Distanční forma výuky bude probíhat do 30. 6. 2020. Distanční výuka v červnu 2020 (konkrétní termín dle vývoje pandemie) bude doplněná o skupinové třídnické hodiny (rozsah neupřesněn) a skupinovou výuku praxe v obvyklém rozsahu (3 resp. 2 hod. týdně / skupinu, dle zaměření). Rozpis bude zveřejněn v 22. týdnu. Praxe ve firmách proběhne v termínu ústních maturitních zkoušek (druhá polovina června). Hodnocení 2. pololetí, vydání vysvědčení aktuálně neupřesněno, očekávána vyhláška MŠMT.

4. ročníky

Maturitní zkoušku koná žák, který podal přihlášku. Maturitní zkoušky se mohou konat nejdříve od 1. 6. 2020 (Didaktické testy, praktická maturitní zkouška jednodenní a ústní zkoušky. Písemné práce se nekonají). Distanční forma výuky bude ukončena k 7. 5. 2020 (ukončit zápisy do TK). Od 11. 5. do 29. 5. 2020 mohou probíhat skupinové konzultace k maturitním zkouškám (nepovinné). Rozpis, nabídka bude zveřejněna v 19. týdnu. Hodnocení 2. pololetí, vydání vysvědčení aktuálně neupřesněno, očekávána vyhláška MŠMT.

B3H

Absolutorium koná student, který předloží Absolventskou práci. Hodnocení letního období aktuálně neupřesněno, očekávána vyhláška MŠMT. Distanční forma výuky bude ukončena k 7. 5. 2020 (ukončit zápisy do TK). Od 11. 5. do 29. 5. 2020 mohou probíhat konzultace k absolutoriím (nepovinné). Rozpis, nabídka bude zveřejněna v 19. týdnu. Absolutoria 12. 6. 2020.

Pozn.: skupinou je vnímán počet do 15, sedící jednotlivě v lavicích, dodržující odstupy, roušky v učebně na zvážení pedagoga, rouška povinná v ostatních prostorech. Skupiny se nemixují a minimálně potkávají. Metodika, manuál hygienických opatření, řešení je připravován nadřízenými institucemi.